Avatar uživatele
lenny

Jak relativně v pohodě žít s mužem,který má bipolární poruchu?

Před pěti lety se u mého muže zjistila tato diagnoza. Je těžké s ním žít. Ale mám ho stále ráda. Nevím co dělat.Prosím poradte. Lena

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4367 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Mandarinka

Bipolární porucha, známá také pod dřívějším názvem manio-depresívní psychóza, je onemocněním mozku při kterém dochází k velkým výkyvům v náladě, vnitřní energii a práceschopnosti. Na rozdíl od normálních výkyvů nálady u zdravých lidí je kolísání nálady u bipolární poruchy neobvykle těžké.
Výsledkem mohou být problémy v práci, ztráta zaměstnání, narušené vztahy a nebezpečí sebevražedného pokusu.
Pozitivní je, že bipolární porucha je nyní mnohdy dobře léčitelná.

Bipolární poruchou trpí kolem 1% populace. Onemocnění se obvykle objevuje ke konci dospívání nebo u mladých dospělých, avšak někteří nemocní měli první příznaky již v dětství, u jiných se mohou první příznaky objevit až ve stáří.

Poruchy nálady nebývají někdy rozpoznány jako nemoc a pacienti mohou po léta trpět, aniž by byli adekvátně léčeni. Jedná se o chronické, dlouhodobé onemocnění.

Období mánie a deprese narušují chování, uvažování, často postihují chuť k životu. Onemocnění má biologickou podstatu spočívající v narušení poměrů mezi chemickými působky (tzv. neuromediátory) v mozku.

U většiny pacientů, včetně těch s těžkou formou onemocnění, je možné dosáhnout stabilizace stavu. Protože bipolární porucha je chronické, návratné onemocnění, je nutná dlouhodobá preventivní léčba.
V léčebné strategii se obvykle kombinují farmaka a psychosociální léčba.
U většiny nemocných jsou lepší výsledky při trvalém podáváním léků než při jejich nasazování a vysazování. Avšak i při pravidelném užívání léků jsou možné výkyvy nálady, které nemocný musí hlásit svému lékaři.

Léčba bipolární poruchy patří do rukou lékaře - psychiatra.

Medikamentosní léčba:
Tzv. stabilizátory nálady jsou léky, které se podávají pro omezní výkyvů nálady u bipolární poruchy. Existuje jich řada typů. Obecně platí, že nemocný má užívat léky preventivně a dlouhodobě.
Vedle stabilizátorů nálady je možné k ovlivnění příznaků onemocnění použít další léčiva, která lékař- psychiatr přidává dle aktuálního stavu.

Nejstarším stabilizátorem nálady je lithium. Je velmi účinné v léčbě mánie a v prevenci manických a depresívních epizod.
Zejména v léčbě komplikovaných pacientů jsou účinná některá antiepileptika - zejména valproát a karbamazepin. Antiepileptika se mohou kombinovat s lithiem.
Předepisující lékař sleduje pacienta také s ohledem na možné nežádoucí účinky - např. syndrom polycystických ovarií, který se může vyskytnout u dívek a žen užívajících valproát.

Vedle stabilizátorů nálady může psychiatr přidat další léky, například k léčbě epizod mánie nebo deprese. Jedná se léčiva ze skupiny antipsychotik, hypnotik aj.

Psychosociální léčba:
Současně s medikamentosní léčbou je vhodná také léčba psychosociální - jako například různé formy psychoterapie (rozhovor s nemocným), vzdělávání, psychické vedení nemocných.
Je doloženo, že psychoterapie přispívá ke zvýšení stability nálady a snížení počtu hospitalizací .
Způsob a frekvenci sezení je třeba upravit dle potřeb a zvláštností každého pacienta.
Obvykle se užívá tzv. kognitivní behaviorální léčba, psychoedukace, rodinná terapie:
Kognitivní behaviorální léčba pomáhá lidem postiženýám bipolární poruchou naučit se změnit nevhodné myšlenkové postupy a modely chování.
Psychoedukace dává pacientům s bipolární poruchou informace o podstatě nemoci a její léčbě, jak včas rozpoznat příznaky návratu onemocnění atd. Psychoedukace je také vhodná pro členy rodiny.
Rodinná terapie je zaměřená na snížení napětí v rodině. Toto napětí může zhoršovat nebo přímo vyvolávat příznaky bipolární poruchy u nemocného.

Další způsoby léčby:
V případě, že farmakoterapie, psychosociální léčba a jejich kombinace není dostatečně účinná, může se zvažovat elektrokonvulzívní terapie. Elektrokonvulzívní terapie je velmi účinná v léčbě těžkých depresí i mánií. Na druhé straně, v minulosti byly pozorovány nežádoucí účinky - poruchy paměti. I když jsou u současných postupů elektrokonvulzívní terapie tyto nežádoucí účinky potlačeny, je vždy nutné zvažovat přínosy a rizika takové léčby a konzultovat je s nemocným a rodinou.

Zdroj: http://www.desitin.cz/index.ph p/article/detail/145

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Bibinka1111

Tohle vyvolává další otázku, co to je bipolární porucha :-)

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Nuk nuk

Hodně záleží na intenzitě depresivních stavů a na tom, jak jsou časté, a jistě i na tom, jak se Váš manžel v té době chová k Vám.
Léčba patří do rukou psychiatrů, ale i Vy můžete udělat hodně.
POkuste se manželovi vytvořit takové prostředí, aby se v něm cítil co nejlépe. Pokuste se mu dávat, co maximálně najevo, že ho milujete a má ve Vás oporu.
V době depresí potřebuje maximum klidu, nebýt ničím stresovaný. Snažte se s ním v té době o ničem nehádat (v nejhorším si to nechte na dobu, kdy deprese přejdou), protože on jednak nebude schopen hádku vést konstruktivně a povede jej to hlouběji do depresí, stejně tak se pokuste mu v tomto období nic nevyčítat a nezahrnovat ho informacemi, které by jej stresovali. Především mu ale něříkejte, jak těžké je s ním žít, když trpí touto poruchou.
Ze všeho nejvíc oba potřebujete Vaši obrovskou trpělivost, pokud jej ale máte opravdu ráda, zvládnete to. Držím palce a přeju hodně síly.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
alenka901

Bipolární porucha, rovněž známa jako maniodepresivní porucha, je vážná porucha stavů nálady, která postihuje 1 – 2 % populace. Tento stav se nazývá „bipolární“ poruchou proto, že nálada postižené osoby může kolísat mezi dvěma extrémními „póly“ – od manickýchStav extrémní aktivity a velmi dobré nálady. Považuje se za opak deprese. stavů (extrémně dobrá nálada) po depresi (extrémně špatná nálada).Během manické epizody jsou lidé nadmíru šťastní nebo vznětliví během depresivní epizody se cítí velmi smutně a beznadějně. Mezi epizodami mohou mít normální náladu. Změny v náladě nebo „kolísání nálady“ může trvat hodiny, dny, týdny nebo měsíce. Na rozdíl od normálních „lepších a horších“ nálad u zdravých lidí, mohou být tato kolísání nálady vážná a ohrožovat život. Mohou zasahovat do normálního, zdravého fungování.
I když bipolární porucha může postihnout kohokoliv a v kterémkoliv věku, typicky začíná v pozdním dospívání nebo ranné dospělosti. Často nebývá rozpoznána jako nemoc a postižení lidé mohou zbytečně trpět celá léta nebo dokonce desetiletí. Když tato porucha zůstane neléčená, může vést k devastujícím následkům, jako například zneužívání alkoholu a omamných látek, narušené vztahy, slabé výsledky v práci nebo ve škole, finanční a sociální problémy a zvýšené riziko sebevraždy.

S přesnou diagnózou, účinnou léčbou a vhodnou podporou však může mnoho lidí s bipolární poruchou dosáhnout stabilizace kolísání nálad a vést normální, produktivní a naplňující život.

Jaká je úloha medikace a psychosociální léčby?

> Bipolar disorder
Co je to bipolární porucha?

Jaké jsou příznaky bipolární poruchy?

Co způsobuje bipolární poruchu?

Jak se bipolární porucha diagnostikuje?

Jaké typy léčby bipolární poruchy jsou k dispozici?

Jaká je bipolární porucha u dětí?

Proč používat deník nálady?

Často kladené otázky(FAQ)

Je důležité, aby bipolární porucha byla co nejdříve léčena pod lékařským dohledem. Většina lidí s bipolární poruchou dokáže pomocí vhodné léčby kolísání nálady a přidružené příznaky stabilizovat. Protože bipolární porucha je opakujícím se onemocněním, je zapotřebí dlouhodobá preventivní léčba. Pro dlouhodobé potlačení choroby se doporučuje kombinace medikace a psychosociální léčby.

Úloha lékaře

Lékař s největší pravděpodobností doporučí kontinuální terapii, aby se stabilizovalo kolísání nálady. Přesto k němu může dojít i během léčby, což je potřeba okamžitě oznámit lékaři. Upravením léčebného plánu totiž může zabránit vážným epizodám. Proto naléhavě doporučujeme s lékařem udržovat velmi otevřený vztah a projednávat jakékoliv možné obavy týkající se léčby nebo vlastní poruchy.

Medikace

Léky známé jako „stabilizátory nálady“ se obvykle předepisují ke zvládání kolísání nálady u pacientů s bipolární poruchou. Tyto léky se ve většině případů užívají bez přestávky po dlouhé časové období (roky). Lze také přidat další léky, nejčastěji na kratší období, za účelem léčby epizod deprese nebo mánie, ke kterým dochází navzdory léčbě stabilizátory nálady.

Antipsychotika

K léčbě bipolární poruchy se používají také atypické antipsychotické léky. Tyto produkty jsou důležité především k léčbě akutní mánie a pomáhají také ke zmírnění příznaků psychózy.

Lithium

Lithium se již dlouho používá jako základní lék k potlačení mánie a k zabránění opakování manických i depresivních období.

Antikonvulzanty

Antikonvulzanty rovněž fungují jako stabilizátory nálady, především u pacientů, u kterých se objevují nepatřičné reakce. Někdy se podávají v kombinaci s lithiem nebo jako alternativní lék. Nová generace antikonvulzní léčby také účinkuje stabilizačně při kolísání nálady.

Benzodiazepiny

Vysoce účinné benzodiazepiny mohou být cenné tím, že zlepšují spánek u pacientů trpících nespavostíNespavost je charakterizována jako neschopnost usnout nebo spát po přiměřenou dobu. . Protože však tyto léky mohou být návykové, jsou nejčastěji předpisovány jen krátkodobě.

Psychosociální léčba

V současnosti je k dispozici řada druhů psychosociální léčby. Prokázalo se, že mohou vést k větší stabilitě nálady, menšímu počtu hospitalizací a zlepšenému fungování. Je potřeba také poznamenat, že z psychosociální léčby mají často užitek také členové rodiny.

Kognitivně behaviorální terapie pomáhá lidem s bipolární poruchou naučit se měnit nevhodné myšlení a chování nebo jeho negativní charakter.

Psychoedukace má za cíl vzdělat osoby s bipolární poruchou a jejich rodiny o povaze poruchy a jak rozpoznat příznaky recidivy, aby mohli vyhledat včasnou intervenci a případně předejít těžkým epizodám mánie nebo deprese. Rodinná terapie má za cíl zvládat stres, který je v rodinách postižených jedinců často přítomen.

Elektrokonvulzivní terapie

Elektrokonvulzivní terapie (ECT) se někdy používá tam, kde neúčinkuje jiná léčba. Může být velmi účinná při těžkých depresivních nebo manických epizodách.

Léčebný plán

Proč je potřeba se řídit plánem léčby?

Až příliš často se stává, že lidé chtějí přestat brát medikamenty, protože (1) se cítí lépe, (2) stýská se jim po „výškách“ (extrémně dobré náladě) nebo (3) je obtěžují vedlejší účinky. Zásadní pro úspěšnou léčbu je však to, aby lidé s bipolární poruchou užívali léky pravidelně dokonce i po odeznění příznaků. Pokud léky přestanou užívat, pravděpodobně u nich k nové epizodě nedojde v nejbližších dnech nebo týdnech, ale nakonec pravděpodobně recidiva nastane. Postižení musí mít na paměti, že čím více epizod prodělají, tím je léčba následných epizod těžší a epizody častější.

Co byste měli říci vašemu lékaři?

Nejlepší bude, když vašemu lékaři budete sdělovat jakékoliv změny nálady. Úpravou medikace pak bude schopen předejít těžké manické nebo depresivní epizodě. Lékař by měl vědět o všech lécích, které užíváte, dokonce i těch volně prodejných. Mohou totiž s medikací na bipolární poruchu vzájemně reagovat. Je velmi důležité důsledně užívat všechny léky, které lékař předepíše, a nepřestávat s jejich užíváním ani když se bude zdát, že příznaky již nejsou přítomny. Všechny obavy týkající se medikace nebo plány na omezení nebo zastavení léčby je potřeba projednat s lékařem.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Rodina a vztahy