Avatar uživatele
smoulinkaq

Před 2 roky zemřel táta a zanechal 600.000 Kč dluhu. Chalupa je v exekuci, odstěhovali jsme se. Poradite?

nedavno byla moje zastupkynš opatrovnice nebo mamka mě zastupovat nemuže v dědickem řizeni všichni mi sourozenci se dědictvi vzdali,žiju sama s mamkou sem postižena mamka se omě stará nemužu chodit,a ted soud chce po mamce aby mi vyplatila 60.000 ale ja nechcu nic. Chcu se vas zeptat bude si nak soud ověřovat zdali ty penize sem dostalá a budou chtit vidět co jsem si kouppilá? děkuju

Zajímavá 2Pro koho je otázka zajímavá? BANAN93, anonym před 2040 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
anonym

Raději si vezmi na toto právníka,ten ti poradí nejlépe.
Držím palce.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
BANAN93

Našel jsem toto - držím palce ,ale stejně raději využijte nějaké právní poradny -

Odmítnutí dědictví

Vyrozumění o dědickém právu se nově činí usnesením. Dědic má od vyrozumění stále lhůtu 1 měsíce, aby se rozhodl, zda dědictví odmítne či přijme. Toto jednání může učinit ve stanovené lhůtě buď písemně, nebo ústně do protokolu u pověřeného notáře – soudního komisaře. Pokud bude dědic v této lhůtě nečinný, má se za to, že dědictví po zůstaviteli neodmítl.

Nepominutelný dědic může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu (k povinnému dílu viz výše).
Odmítnutí dědictví je také jediným způsobem, jak se vyhnout přechodu dluhů zůstavitele na jeho dědice. Zmocněnec může za dědice prohlásit, že dědictví odmítá, nebo neodmítá, jen je-li k tomu podle plné moci výslovně oprávněn.
K odmítnutí dědictví se nepřihlíží, dal-li dědic již svým počínáním najevo, že chce dědictví přijmout (např. dědic začal bydlet v bytě zůstavitele). Pokud však osoba např. nakrmí zůstavitelova psa nebo zajistí v bytě zůstavitele spotřebiče, nedává tímto najevo, že chce dědictví přijmout (pouze činí nutné úkony pro zachování pozůstalosti).
Odmítnout dědictví nelze s výhradami nebo podmínkami (např. „Pokud můj bratr dědictví přijme, já ho odmítám. “). Taktéž nelze odmítnout jen část dědictví a část přijmout (např. „Dluhy po otci odmítám, ale dům se zahradou přijímám“).Zřeknutí se dědického práva

Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitelem. Není-li jinak ujednáno, působí zřeknutí i proti potomkům.
Zřekl-li se někdo dědického práva ve prospěch jiné osoby, tak zřeknutí platí, jen stane-li se tato osoba dědicem.
Aby byla smlouva platná, musí být sepsána ve formě veřejné listiny (tj. ve formě notářského zápisu). Práva a povinnosti z této smlouvy však mohou být zrušeny v písemné formě, která nemusí být ve formě notářského zápisu.Vzdání se dědictví

Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může v řízení o pozůstalosti vzdát ve prospěch druhého dědice.
Učiní-li tak nepominutelný dědic, vzdává se tím také práva na povinný díl s účinností i pro své potomky. Dědictví se tedy může dědic vzdát až po smrti zůstavitele v řízení o pozůstalosti poté, co dědictví přijal (neodmítl) se souhlasem osoby, v jejíž prospěch se dědic dědictví vzdává.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
JájsemRaibek

Nepíšeš kolik ti je let nebo zda jsi nějak duševně postižená a proto jsi potřebovala zástupce. Ano, pokud je matka dědičkou nemůže tě zastupovat.
Říkáš, že nic nechceš, taky bych nic nechtěl, ale jako dědic dlužíš jen do výše dědictví.
Dědictví se můžeš vzdát, ale nelze to vzít zpět. Rovněž tak projev vůle něco dědit nelze poté změnit, že nic nechceš.
Jinak nikdo nezkoumá zda ti to někdo vyplatil nebo co sis koupila. Ale pokud ti peníze nevyplatí, můžeš osobu žalovat pro nesplnění povinnosti platit.
Také bys měla podat dědickou daň-daňové přiznání, ale nic nedaníš, je to málo, pokud zůstavitel je tvůj otec.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Rodina a vztahy