Avatar uživatele
cukrous

Promlčecí lhůta daně z nemovitosti

Obdržel jsem platební výměr na uhrazení daně z nemovitosti z let 1997–1999. V tomto období byla nemovitost vlastněna mnou a mou bývalou manželkou. Jako registrovaný plátce jsem byl přihlášen já. V současné době jsme si s mou současnou manželkou pořídili novou nemovitost. FÚ vytavil na tuto naši nemovitost zástavní právo. Chtěl jsem se zeptat, zda je možné uplatnit námitku promlčení. Děkuji.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5258 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
LuciJe

Promlčecí lhůta pro právo správce daně vymáhat daňové nedoplatky (Vymáhání daňových nedoplatků) činí šest let po roce, v němž se nedoplatek stal splatným. Je-li však v této lhůtě proveden jakýkoliv úkon směřující k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku (např. je doručena výzva k úhradě nedoplatku v náhradní lhůtě, vydán exekuční příkaz, vydáno rozhodnutí o zřízení zástavního práva apod.), počíná běžet nová šestiletá promlčecí lhůta, takový úkon může být učiněn i opakovaně.

I v případě opakovaného běhu promlčecí lhůty lze však daňový nedoplatek vymáhat nejpozději do dvaceti let od konce roku, v němž se nedoplatek stal splatným.

Správce daně je oprávněn požadovat i daňový nedoplatek promlčený, pokud však daňový dlužník namítne promlčení, musí k němu správce daně přihlédnout, avšak pouze v rozsahu dlužníkem uplatněné námitky. I kdyby však po úspěšném uplatnění námitky promlčení daňový dlužník nedoplatek uhradil, správce daně tuto úhradu přijme. Byl-li nedoplatek uhrazen, nemůže daňový dlužník dodatečně uplatnit námitku promlčení a požadovat vrácení uhrazené částky.

Je-li daňový nedoplatek zajištěn zástavním právem na movité věci, nemůže se zástavní právo promlčet, jestliže má správce daně zástavu v držení. Je-li daňový nedoplatek zajištěn zástavním právem na nemovitostech zápisem v katastru nemovitostí, nelze námitku promlčení uplatnit do třiceti let po dni zápisu do katastru nemovitostí.

Právo vyměřit penále nebo úrok zůstává správci daně po celou dobu, po kterou lze vymáhat daňový nedoplatek, jehož se penále nebo úrok týká.
• § 70 zákona o správě daní a poplatků.
• § 282 celního zákona.

Zdroj: http://www.sa­git.cz/pages/le­xikonheslatxt­.asp?cd=74&typ=­r&levelid=DA_350­.HTM

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
standa

ANO, rozhodně se ´odvolejte´ a uplatněte OPRÁVNĚNÉ námitky, které však musí splňovat základní předpoklad, že jste od r.2006 neobdržel od FÚ v této ´kauze´ žádnou písemnost, která by měla charakter uplatňování nároku na zaplacení daně.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek