Avatar uživatele
Rokio

Musí zaměstnanec vždycky dostat alespoň tu minimální mzdu?

Myslím tím, že pokud něco pracovník rozbije, tak samozřejmě zaplatí způsobenou škodu, ale za odpracované hodiny minimální mzdu dostane (pokud pracuje na částečný úvazek, tak podle toho, kolik hodin odpracoval).

doplňující otázka: Může vedoucí, či zaměstnavatel dávat za prohřešky zaměstnanci pokuty, i když nevznikne žádná škoda na zdraví, ani na majetku?

Zajímavá 0 před 11 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Pepa25

Nejasná otázka, protože jde o různé věci:

  • minimální (hrubá) mzda je stanovená nařízením vlády
  • možnost zaměstnavatele požadovat náhradu škody (zjednodušeně: 4,5násobek platu)
  • kolik lze zaměstnanci srazit na srážkách (zjednodušeně max. polovinu mzdy)
  • zaměstnavatel nemůže zaměstnanci dávat „pokuty“, ale může mu snížit odměny případně jiné nenárokové složky mzdy

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Filip84

Buď konkrétnější, takto je ta otázka moc obecná, vyžadovala by velmi rozsáhlou odpověď – protože to, co se laicky zdá snadné, snadné není.

Zaměstnavatel nemůže dávat zaměstnancům pokuty, zaměstnancova mzda je nedotknutelná – až na výkon rozhodnutí, nebo srážky ze mzdy na základě dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Může mu však sáhnout na tzv. pohyblivou složku mzdy, prémie – název není podstatný, potud, pokud mu zaplatí zaručenou mzdu, a se všemi zákonnými příplatky (weekend, přesčas, práce v noci, státní svátek …).

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
zjentek

No tak jistě. Ty dostaneš svou minimílní mzdu a můžeš si v práci rozbíjet, co hrdlo ráčí. Vzniklou škodu pak uhradíš ze svého, i kdyby násobně převyšovala min. mzdu.

Proto existuje pojistka na blbost, víš? (Kterou si mimochodem zaplatíš ze svého, jak jinak, že.. 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️)

Pokutu v práci můžeš dostat, pokud takové pravidlo zavádí vnitřní předpis či vyhláška na pracovišti 💁‍♂️💁‍♂️💁‍♂️

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Filip84

Pepa: „[Z]aměstnavatel nemůže zaměstnanci dávat „pokuty“, ale může mu snížit odměny případně jiné nenárokové složky mzdy[.]

Ano, ale potud, pokud mu vyplatí zaručenou mzdu a veškeré zákonné příplatky ze zaručené mzdy, uvedu příklad (z praxe, vím o takovém zaměstnavateli, jenom částky jsem zaokrouhlil):

Zaručená mzda řidiče autobusu, při úvazku 37.5 hodin tejdně (nepřetržitý provoz), je Kč 152.90. Řidič má však v pracovní smlouvě základní hodinovou mzdu Kč 131.00, a k tomu prémie a tzv. stabilisační příspěvek 3× za rok (Kč 5,000.00, Kč 5,000.00, Kč 20,000.00).

Pokud by chtěl sáhnout zaměstnavatel na prémie zaměstnance, pořád mu bude muset zaplatit Kč 152.90 za každou odpracovanou hodinu a, minimálně z částky Kč 152.90, příplatek za práci v noci (20%), příplatek za práci o weekendu (25%), ve státní svátek (100%) a, případně, přesčas (25%).

Mít hodinový základ, arciť je zaručená hodinová mzda Kč 152.90, Kč 131.00 je naprosto a dokonale legální potud, pokud s tzv. pohyblivou složkou mzdy neklesne celková základní hrubá mzda zaměstnance pod částku Kč 152.90 a zákonné příplatky budou počítány nejméně z hodinové mzdy Kč 152.90, arciť by i průměrná hodinová mzda zaměstnance byla nižší.

Avatar uživatele
Filip84

sultán“: O co jde?

Avatar uživatele
Rokio

Filip84: Pracuji sice jako obyčejný dělník, ale pokud udělám jednu konkrétní chybu, škoda může jít do miliónů korun českých. Jedná se o propuštění dílů s plastem, které musím vždy odstranit.

Avatar uživatele
Filip84

sultán“: Ty jsi odpovědný do 4.5 násobku své průměrné (hrubé) mzdy. To znamená, že – příklad – když pracuješ na zkrácený úvazek 3× tejdně 3 hodiny, to je 9 hodin tejdně, 36 hodin měsíčně, krát Kč 120.00 (to už si dosadíš a spočítáš sám!) se rovná Kč 4,320.00 měsíčně.

Nebo vzorec: ((4 × (3 × 3)) × 120 = 4,320.00

Ať se to dobře počítá, berme Kč 4,500.00.

4,500 × 4.5 = 20,250.00 = Kč 20,250.00

I kdybys, tak, způsobil škodu za milliony, odpovídat budeš pouze do částky Kč 20,250.00. Na tu se můžeš pojistit, takže, řekněme, bys se pojistil na Kč 30,000.00, pak bys platil nějakou spoluúčast, bývá to od 10 do 30%.

Avatar uživatele
Rokio

Filip84: Děkuji, Filipe, za radu. Jsem ti vděčný.

Nový příspěvek