Avatar uživatele
Zlatý

Co znamená věta
"Roku 1769 byl zdělán hrdelní zákon Marie Terezie"?

Zaujal mne obrat "byl zdělán zákon" …

Děkuju za odpovědi.

———
Inspiroval mne jugarův dotaz http://www.odpovedi.cz/…
Doplňuji:
Děkuju všem za odpovědi a doufám, že ještě nějaké přijdou.

Z dosavadních odpovědí, diskuze i z toho, co jsem zatím sama
dohledala, to vypadá, že by zde sloveso zdělat mohlo být
použito ve významu (vše v souvislosti s listinami či texty):
— vystavit
— zpracovat
— vypracovat
— vydat
— ustavit
— vyjít

Prosím ještě o spolupráci při vyhledávání dalších významů,
případně souvislosti zatím dohledaných významů se zákony,
právem, listinami apod. (ideálně s ukázkami textu a odkazy).
Hrdelní zákon Marie Terezie zatím ponechme stranou.

Ocenila bych i odpovědi lidí zabývajících se právem,
nebo lidí, kteří se o právo zajímají.

———–—
Ještě jednou všem děkuju (už budu moci přispívat jenom v diskuzi),
obzvláště Ratavě, jejíž odpovědi s ukázkami a odkazy mne
nasměrovaly dál, a Jugarovi za velice zajímavý podnět.

Uzamčená otázka – ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce.

Nejlepší odpověď

Odpoveď byla označena jako užitečná
Avatar uživatele
Bronzový

Myslím, že v tomto případě má pravdu Cochee a Marci1. Slovo "zdělán" má v tomto případě význam "zpracovat", vysvětlení zde:http://bara.ujc.cas.cz/…, bod 2. zast. a nář.

Hledala jsem to slovo i na jiných stránkách, kde by byl jeho význam zasazen do stejné doby a našla třeba zde:http://spcp.prf.cuni.cz/…, pod §25 ve větě "Jde-li o zdělání nějaké písemnosti se strany farního úřadu, může se..."

ale třeba někdo najde ještě jinde, kde to bude zřetelnější...

Doplňuji:
Další věty se slovem "zdělat":
Pod zámkem pekárna a jiného stavení nemálo, též maštale pro koně v jednom zavření, okolo toho bašty zdělaný jsou a příkopa slove val, kde se vodou nadržuje, kterážto na mlejn pod zámkem jde... (http://www.zelenice.net/…

...a všecko hospodářství časně zdělati... (http://www.archives.cz/…

Pata skaliska tmavobarevného objata jest hradbou zdělanou ze světlého vápence, která prvotně jen ohradou byla... (http://www.velke-zernoseky.cz/…

...a z toho kradeného obilí 1 měřici rži že jest prodal a 1 měřici ječmene na kaši sobě zdělal... (http://www.hrdelnipravo.cz/…

...do všech se více hodí význam zpracovat/udělat, než špatně s někým, něčím naložit; zřídit, zničit atd...

 

Další odpovědi:

Avatar uživatele
Zlatý

Že jsou slova správně, je možné najít v různých odkazech na netu. Nevím, z kterého čerpal Jugar.
---
Dnes jde o zastaralé sloveso z obecné češtiny - zdělati - (koho, co) mělo významy: špatně s někým, něčím naložit; zřídit, zničit atd. - uvádí SSJC i PSJC. - http://bara.ujc.cas.cz/…

Takže v době M. T. byl zdělán zákon = byl zničen zákon, bylo s ním špatně naloženo = myšleno tedy jeho zničení.

Protože sloveso se již neužívá, výrazy působi dnes divně, Dnešní slovy - zákon byl zrušen.
--
Sloveso zdělat mně připomíná hanácký výraz - zdělej to ze skříně - odstraň, sundej, takže jeden z původních významů.

Doplňuji:
Je třeba chápat tehdejší terminioogií - bylo něco zrušeno, odstraněno něco z minulosti, s něčím naloženo, jak vyplývá z dalšího kontextu.

Existovalo staré nařízení, které zavedlo hrdelní tresty. Toto nařízení bylo zrušeno novým zákonem. Takže to chápu vzhledem k předchozímu stavu ...

Dnešní slovy - upřesňujL....předchozí nařízení (nikoliv zákon) bylo zrušeno zavedením nového zákona z r.. 1769. Nebo zákon z r. 1769 zrušil předchozí nařízení.
----

Sloveso udělat má jiný význam než zdělat. Udělat. (co z čeho) vyrobiti, zhotoviti, vytvořiti něco z něčeho, nikoliv odstranit.


více diskuse

více diskuse


Avatar uživatele
Stříbrný

Ona ta věta je nějakou zastaralou češtinou, myslím, že v moderní češtině slovo "zdělat" neexistuje. Evidentně zde "zdělán" = "udělán, vytvořen." V ruštině сделать = udělat. Oproti tomu u nás (myslím tím v mém kraji), pokud někdo řekně zdělat, myslí tím sundat, dát dolů, odstranit. Což je s prvním výrazem v opačném gardu :-) ale myslím, že pro větu v otázce platí první význam.
Doplňuji:
annas: "Dnešní slovy - zákon byl zrušen." Jenže, annas, roku 1769 nebyl zákon zrušen, nýbrž ustaven, viz http://cs.wikipedia.org/… . Tento zákon byl zrušen až 1787.


Avatar uživatele
Zlatý

"Zdělat" znamená "ustavit, "zpracovat". :-)


Avatar uživatele
Zlatý

Nevím jak je to ze zákonem, ale pokud zdělám prase, tak jej rozeberu, tudíž zlikviduji-odstraním.


Avatar uživatele

Čerpal jsem z těchto stránek:
http://www.os-obroda.cz/…


Avatar uživatele
Bronzový

to je překlep. qwertz klávesnice a u je hned vedle.


Avatar uživatele

zdělán, zřízen, zbudován. . . nevidím na tom nic zvl.


Avatar uživatele
Stříbrný

To není ani tak právnický problém, jako spíš otázka, jakou řečí se Jugar vyjadřuje. Buď jde tedy o nějakou nářeční specialitku anebo o překlep.
Jugar ovšem evidentně měl na mysli "ustanoven".
Více energie bych tomuto problému nevěnoval.

 

Diskuze k otázce

Avatar uživatele
Zlatý

ivzez

O překlep nejde. Tento obrat se zřejmě používá i dnes, našla jsem jej mj. i na webu PS. Ani tam se bohužel nedá přesně zjistit, v jakém významu je obrat použit.

Nominovala jsem odpověď Ratavy, která si s ní dala nejvíc práce, doplňovala i do diskuze, …, přestože ani v jejích odpovědích přesný význam nenacházím.

Možná po nějaké době otázku zopakuji …

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Nejsem právník, uvedla jsem významy slova, které byly zařazeny do slovníku PSJC Jako dolní hranice pro excerpci byl stanoven r. 1770, díky čemuž se podařilo zdokumentovat též češtinu obrozeneckého období.

Ale v právnické řeči to může být jinak. Nevylučuji jinou formulaci.

Zajímavé, že ve Staročeském slovníku jsou významy uvedené rozdílně.
vzdělati, zdělati, sdělati, -aju, -áš dok. vystavět, postavit; zřídit, zbudovat; obdělat, vzdělat, zušlechtit; vypěstovat; udělat, vytvořit, zhotovit.

Tyto staročeské významy se liší od pol. 18. st., kdy nastupuje čeština obrozenecká - zachycená v PSJC, odtud v SSJC.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Je pravda, že jsem se nedívala na další významy, které jsem doplnila v diskusi. Chtěla jsem znát i názor odborníka, proto jsem volala do ÚJCAV. Pracovnice mně potvdila, že platí to, co je ve slovníku, který jsem citovala.
Překvapilo mě, že byla dost nepříjemná, ještě nikdy jsem se s takovou neochotou nesetkala, takže jsem nepátrala dál.

Našla jsem stejný článek, který uvádí ratava. Musela jsem odejít, pak na něj zapomněla. Slovo zdělat je samozřejmě původem české, ale jeho použítí, jak je vidět, odpovídá stylu němčiny.
Omlouvám se, že jsem tentokrát nepátrala tak, jak je to u mě zvykem.

Avatar uživatele
Bronzový

ratava

Tady je to krásně-jinak- vysvětleno:

O tom, že výraz vystaviti nějakou listinu (dlužní úpis, kvitanci, pas, vysvědčení, křticí list, směnku a p.) je jeden z nejhrubších germanismů, jaké kdy z t. zv. úřední češtiny do našeho jazyka vnikly, o tom nebylo nikdy u nás pochybnosti...

V jazyce starším se k tomu v případech analogických užívalo rozličných sloves, nejčastěji sloves dělati, udělati, zdělati nebo učiniti (ten list, kterýž mi jest na něho udělán Arch. Č. 11, 259 ex 1451; že jest jemu měl udělati list na 80 kop t. 7, 528 ex 1480; 9, 359 ex 1484; 10, 366 ex 1486; odpieraje tomu, že jest on prve list [dlužní úpis] na se udělal, t. 8, 455 ex 1487; o těch listech, abychom je též jako i vy zdělali a vydali t. 2, 22 ex 1446; posielám vám list na ty penieze, tak jakž obyčej takové listy dělati t. 10, 133 ex 1526 a č.; list smluvní panem Mikulášem Hořickým učiněný t. 8, 454 ex 1487). Vedle těchto sloves, která se svým širokým obsahem významovým velmi dobře hodila na označení složitého výkonu (napsati, podpisy opatřiti, pečeti přivěsiti atd.), užívalo se dále (jako posud) slovesa psáti a jeho složenin (kažte vedlé toho list hlavní na 100 kop napsati Arch. Č. 9, 123 ex 1457; smlouvou konečnou na ceduli řezané sepsanou t. 12, 475 ex 1501 a j.), řidčeji slovesa postaviti (na př. Drn. 80, v. výše), od 17. také slovesa vyhotoviti (smlouvou vyhotoviti Prasek, Listy posílací, z r. 1673, u Kotta 3. Přísp. 481), utvořeného zjevně podle něm. ausfertigen, jehož se v kancelářské češtině užívalo za něm. ausstellen (vedle sl. vystaviti) přes námitky brusů (na př. matičního od 3. vyd.) až do našich dnů.

http://nase-rec.ujc.cas.cz/…

a i zde mi více sedí slovo "vypracovat/zpracovat":

Zákon č. 36
ze dne 22. října 1875,
o zřízení správního soudu

§ 39
Nálezy správního soudu zdělávány buďte jménem císařovým.
Nálezy zdělané obsahuje v sobě jména všech členů správního soudu, kteří je spolu vynášeli,
a podepsány buďte od předsedícího a od zapisovatele.
Nálezy zdělané dodány buďte i s příčinami rozhodovacími co nejdříve těm, jichž se týkají.

§46
...Správní soud zdělá si sám řád jednací a předloží ho skrze radu ministerskou císaři ku schválení.

http://www.nssoud.cz/…

A další ve významu "vypracování/zpracování" (?)
Po rozpuštění sněmu povolán byl od ministra Stadiona do Vídně, kdež po několik měsíců byl činným při zákonodárství (jmenovitě při zdělání návrhu ústavy pro Čechy), hlavně pak při redakci zákona vyvazovacího pro král. České.
http://leccos.com/…

ale přímo "vydat (něco)" to asi nebude...

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Neuvedla jsem kontext, protože nový zákon zrušil něco starého. Vývoj hrdelního práva královských měst vyvrcholil v předhusitské době v r. 1337, kdy král Jan Lucemburský vydal několik listin, ve kterých udělil městům hrdelní pravomoci s výhradou některých těžkých zločinů. atd.

http://antropologie.zcu.cz/
Judita Houšková (Externí studentka Katedry antropologie ZČU)

Upřesnila jsem v dodatku, že nový zákon zrušil předchozí opatření.

Avatar uživatele
Stříbrný

cochee

Samozřejmě, to nový zákon obvykle dělává, že zruší nařízení předchozí :-) ale s tím nemá co do činění sloveso "zdělal," použito takovým způsobem, jakým použito bylo.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Volala jsem do UJC AV. Pracovnice mně potvrdila, že je třeba brát slova v původním významu tak, jak jsou uvedena ve slovníku.

Nejsem právník, takže dnes tomu rozumím tak, jak jsem uvedla.

Avatar uživatele
Stříbrný

cochee

annas, nezlob se na mě, ale "byl zdělán zákon Marie Terezie" - v té větě není o předcházejícím nařízení ani zákonu ani slovo - větná stavba hovoří jasně, sloveso zdělat se týká zákona M.T., nikoliv předchozího.

Avatar uživatele
Zlatý

annas

Ve větě je sloveso zdělat, ale text, který uvedl Jugar, pokračuje tím, co bylo předtím, takže zákon zrušil popravu. Záleží na pohledu.

Avatar uživatele
Stříbrný

cochee

Jenže Jugarem uvedený text je fakticky nesprávný, hrdelní zákon M.T. nejenže nezrušil popravu (trest smrti) a mučení, naopak použití těchto "právních nástrojů" přesně specifikoval (tedy přesněji, než jeho předchůdce).

 

Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Právo a zákony

Zlatý Drap 2159
Zlatý standa 1252
Zlatý ivzez 925
Zlatý mosoj 677
Zlatý gecco 534
Zlatý led 531
Zlatý zzzzz 450
Zlatý Michal Kole 436
Zlatý marci1 432
Zlatý JájsemRaibek 399

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.