Avatar uživatele
nadka77

Co opatrovník smí a co ne?

Chtěla bych se zeptat,zda může opatrovník,který má v péči osobu zbavenou svéprávnosti,tak jestli mohl nakládat i s jejím majetkem?(prodal ji dům i pozemky)

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 4Pro koho je otázka zajímavá? kropitko, Jahoda, rynek878, iceT před 4771 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Mili @

Desatero práv a povinností opatrovníka
JUDr. Hana Nová
Mnoho čtenářů Práva a rodiny se na nás obrací s dotazy týkajícími se problematiky opatrovnictví. Připravili jsme pro ně proto stručné shrnutí základních práv a povinností, které s sebou opatrovnictví přináší.

Desatero práv a povinností opatrovníka :

  1. Opatrovník musí být ochoten funkci vykonávat.
  2. Musí zajistit:
  1. v případě opatrovance úplně zbaveného způsobilosti

• péči o osobu opatrovance – určit bydliště – zejména v případě ústavní péče,
• zajistit zdravotní péči,
• zajistit všechny jeho potřeby – oblečení, obuv, telefon, cesty atp.,

  1. v případě opatrovance omezeného způsobilosti

• zastupování v těch oblastech, pro něž je opatrovanec sám nezpůsobilý – vyplývá to z výroku rozsudku.
3. Správa majetku – musí být vedena přesně
• musí být vedena odděleně – samostatně (nikdy na privátním účtu opatrovníka),
• musí být vedena přehledně
4. Nikdy nesmí být majetek opatrovance převáděn bezplatně nebo jinak nevýhodně, zejména nikdy (!) na osobu opatrovníka nebo jeho blízké
5. Nikdy nesmí být majetek opatrovance spravován s nepřiměřeným rizikem nebo majetek opatrovance nesmí být předmětem spekulace
6. Dozor soudu a spolupráce s ním – schvalování právních úkonů neběžné povahy (analogie s § 80 odst. 4 zákona o rodině):
• informování soudu o osobě opatrovance,
• informování soudu o správě jeho majetku.
7. Spolupráce s lékaři a zdravotnickými institucemi:
• při řešení aktuálního stavu – právo na informaci – o zdravotním stavu a perspektivě,
o léčbě
o nákladech s tím spojených,

• prevence (očkování, stomatologická péče, antikoncepce…).
8. Odpovědnost občanskoprávní – za způsobenou škodu podle obecných předpisů.
9. Odpovědnost trestněprávní – podle obecných předpisů (porušení povinností při správě cizího majetku).
10. Právo na odměnu v případě náročné správy majetku, je-li tato správa spojena se značnou námahou a vyžaduje-li odborné znalosti

Desatero požadavků, které by měly být splněny při výběru opatrovníka nesvéprávných osob – osobní předpoklady:

  1. Věk – z hlediska perspektivnosti funkce.
  2. Zdravotní stav – nesmí být takový, aby byl na překážku výkonu funkce (zejména žádná psychiatrická diagnóza).

JUDr. Hana Nová je soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 9
3. Čistý rejstřík trestů – nebo alespoň takové trestní odsouzení, které nemůže (již) mít vliv na výkon funkce – z hlediska doby, kdy byla trestná činnost spáchána, a z hlediska samotného charakteru trestné činnosti, nikdy ani v minulosti žádné problémy s alkoholem a drogami.
4. Žádné nepřiměřené osobní dluhy – nutnost doložit.
5. Odpovídající způsob vlastního života – řádné vlastní bydlení, finanční zajištění.

6. Vztah k opatrovanci – nesmí být nepřátelský ani k němu, ani k jeho rodině, nesmí být kupř. vedeny mezi opatrovníkem a opatrovancem, popř. jejich rodinami soudní ani jiné spory.
7. Vztah opatrovance k opatrovníkovi musí být založen na důvěře.
8. Zaměstnání – nesmí být v rozporu s výkonem funkce (z hlediska místa výkonu práce ani z hlediska charakteru práce).
9. Bydliště – musí být v přiměřené vzdálenosti, aby výkon opatrovnické funkce mohl být řádně realizován.
10. Osobnostní předpoklady – altruismus, inteligence, empatie, ochota spolupracovat se soudem i jinými institucemi atd.

viz google---

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
rynek878

Opatrovnictví
Také aplikace právní úpravy opatrovnictví má řadu nedostatků. Úlohou soudem ustanove-
ného opatrovníka je činit právní úkony, ke kterým není zastoupený sám způsobilý. Avšak vžitá
praxe je v řadě případů jiná. Opatrovníci často nejsou přiměřeně poučeni. Neznají tedy dosta-
tečně své kompetence a překračují je, nebo zastoupeného zbytečně a neoprávněně omezují
z přehnané obavy o jeho bezpečí. Rozhodují za zastoupeného v jeho osobních věcech, které
nejsou právními úkony, nerespektují vůli zastoupeného ani tam, kde je to možné. Tyto nedo-
statky se vyskytují ve všech variantách opatrovnictví – opatrovnictví vykonávaném příbuznými,
poskytovatelem sociální služby i orgánem místní správy (dále „veřejný opatrovník“).
viz: net

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
kamila2658

Být opatrovníkem je složitá věc, vím z vlastních zkušeností, a proto bych se určitě vždy poradila s právníkem. Je to vždy lepší, já osobně to řeším u firmy https://www.ci­kr.cz/sluzby/ro­dinne-pravo/ a vždy mi vše krásně vysvětlí.

před 1124 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek