Avatar uživatele
anonym

Co je ústavní soud?

Co je vlastně ústavní soud a o čem může rozhodovat?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5124 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Lencis

Ústavní soud je soudním orgánem v zemích, které mají koncentrované ústavní soudnictví.

Je oddělen od soustavy obecných soudů a jeho hlavním úkolem je přezkum souladu zákonů s ústavou.

Kompetence Ústavního soudu

Nejvýznamnější agendu představuje tradiční pravomoc ústavních soudů, tj. abstraktní kontrola ústavnosti právních předpisů. Ústavní soud může k návrhu oprávněných subjektů, k nimž v praxi patři nejčastěji skupina poslanců, zrušit zákon či jiný právní předpis, resp. jejich jednotlivá ustanovení, dojde-li k závěru, že jsou v rozporu s Ústavou, ústavním zákonem či s Mezinárodni smlouvou o základních právech a svobodách, která byla Českou republikou ratifikována a řádně vyhlášena. Tyto smlouvy totiž, jak vyplývá z čl. 10 Ústavy, jsou součásti právního řádu České republiky a mají přednost před zákonem. Ústavní soud tedy nevykonává preventivní, ale pouze následnou kontrolu ústavnosti platných právních předpisů. Nemá rovněž pravomoc podávat závazný výklad ústavních zákonů, mimo případy, které řeší ve své pravomoci.

Nejrozsáhlejší agendou Ústavního soudu je rozhodování o ústavních stížnostech proti pravomocným rozhodnutím a jiným zásahům orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv a svobod, a to včetně rozhodnutí soudních. Do této kategorie náleží i rozhodování o stížnostech orgánů územní samosprávy proti nezákonným zásahům státu, jakož i rozhodováni o tom, zda rozhodnuti o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnuti, které se týká její činnosti, je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony. Významné postaveni Ústavního soudu je umocněno i tím, že působí též jako soud volební. Přísluší mu rozhodovat o opravných prostředcích proti rozhodnutí ve věci volby poslance nebo senátora, v případě pochybnosti o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkce poslance či senátora s jinými funkcemi.

Ústavní soud je dále jedinou a konečnou soudní instancí, která je oprávněna soudit prezidenta republiky v případě, že se dopustil velezrady. Rovněž tak rozhoduje o případném návrhu prezidenta republiky na zrušeni usneseni Poslanecké sněmovny a Senátu, podle kterého nemůže prezident ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad.

Ústavní soud rozhoduje rovněž o opatřeních nezbytných k provedeni rozhodnuti mezinárodního soudu, které je pro Českou republiku závazné, jakož i kompetenční spory státních orgánu a orgánů územní samosprávy (tuto kompetenci však může v budoucnu zákon svěřit Nejvyššímu správnímu soudu, stejné tak, jako rozhodování o zrušení podzákonných právních předpisů pro nesoulad se zákonem). Své nálezy, zejména ty, které se týkají zrušeni zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení, vyhlašuje Ústavní soud v úřední Sbírce zákonů České republiky. Všechny nálezy a některá usnesení zásadnějšího významu publikuje ve vlastní Sbírce nálezů a usnesení.

Vše o ústavním soudu najdete na odkaze:

Zdroj: http://www.con­court.cz/

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Dandi

Ústavní soud je soudním orgánem v zemích, které mají koncentrované ústavní soudnictví.

Je oddělen od soustavy obecných soudů a jeho hlavním úkolem je přezkum souladu zákonů s ústavou.

Ústavní soud byl poprvé v dějinách zakotven v roce 1920 v ústavách Československa a Rakouska. Jeho zřízení bylo ovlivněno právní filozofií Hanse Kelsena a jeho žáků.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
alenka901

Ústavní soud České republiky zahájil svoji činnost 15. 7. 1993, když prezident republiky jmenoval do funkce dvanáct z patnácti soudců tohoto soudu. Zbývající soudci pak byli jmenováni v listopadu 1993 a v březnu 1994. Nově vzniklý Ústavní soud navázal na činnost předchozího Ústavního soudu ČSFR. Historie ústavního soudnictví na území České republiky je však bohatší a nikoli nezajímavá.
více info na

Zdroj: http://www.pod­nikame.cz/ipc/us/kdo­.php3

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Attack-design

k němu se můžeš odvolat z krajského,těm je nadřazen,pak už je nejvyšší

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony