Avatar uživatele
KAKA

Promlčecí doba z dluhu

promlčecí doba z dluhu na bytě. tato věc je stará více než 10 let.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5382 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Tomas12

z dotazu přesně nevyplývá, z jakého titulu dluh vznikl a zda jej věřitel vymáhal. Promlčecí doba je totiž různá pro různé typy dluhů.
Pokud věřitel nijak dluh nevymáhal 10 let po té, co jej mohl začít vymáhat, a nejedná se o náhradu úmyslně vzniklé škody, je dluh promlčen.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Lencis

Promlčením se rozumí oslabení možnosti právo vykonat – resp. uplatnit před soudem. V žádném případě se nejedná o zánik práva. Právo se promlčí, jestliže nebylo vykonáno v zákonem stanovených lhůtách. K promlčení (na rozdíl od prekluze, kdy právo zaniká, nemůže být uplatněno a pokud je z tohoto práva plněno, dochází k bezdůvodnému obohacení) soud přihlédne jen k námitce dlužníka. Dovolá-li tak se dlužník promlčení, nelze promlčené právo věřiteli přiznat. Pokud tedy dlužník plní dobrovolně po uplynutí promlčecí lhůty, pak se nejedná o plnění bez právního důvodu – vše je tedy v souladu s právem a dlužník nemá nárok na vrácení takového plnění, ani kdyby se snažil námitku promlčení uplatnit po tomto plnění.
Zásadní otázkou jsou promlčecí lhůty. Ty se liší pro jednotlivá práva. Základní (tedy obecně platnou, pokud zákon pro některé zvláštní případy nestanoví jinak) je promlčecí lhůta tříletá, přičemž tato lhůta běží ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé. Počátek promlčecí lhůty se však odchyluje u práv, která musí být uplatněna nejprve u fyzické nebo právnické osoby. V tomto případě počíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy bylo právo takto uplatněno u této osoby. Bylo-li dohodnuto plnění ve splátkách, počíná běžet promlčecí doba jednotlivých splátek ode dne jejich splatnosti. Některá plnění nejsou jednorázová, ale probíhají ve splátkách. Stane-li se pro nesplnění některé ze splátek splatným celý dluh, počne běžet promlčecí doba ode dne splatnosti nesplněné splátky.

více zde:

Zdroj: http://www.prav­nik.cz/a/240/pr­omlceni-ochrana-pravni-jistoty.html

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek