Avatar uživatele
mekous88

Odměnování členů představenstva

Dobrý den zajímalo by mě podle čeho se stanovují odměny členů představenstva bytového družstva.Zda existují nějaké zákony nebo tabulky.Děkuji
Doplňuji:
jsme samostatné družstvo 72 bytových jednotek

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5254 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
kenyrts

Do působnosti valné hromady náleží

 1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 2. rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva (podle § 210 obchodního zákoníku) či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 3. rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů (podle § 160 obchodního zákoníku),
 4. volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou,
 5. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200 obchodního zákoníku,
 6. schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 7. rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 8. rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
 9. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 10. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy,
 11. rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
 12. schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku, m) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 13. rozhodnutí o dalších otázkách, které.

omlouvám se,ale pro bytová družstva by bylo přesnější toto:
http://www.ud­cg.cz/clanky/25­.htm

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
standa

Žádné zákony ani tabulky tuto problematiku neřeší.

Výši odměny může navrhnout kterýkoli člen bytového družstva (včetně toho, kterého se to týká) a odměna pak musí být schválena na členské schůzi (což je nejvyšší orgán družstva).

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek