Avatar uživatele
alenaxz

Má syn nárok na pobírání sirotčího důchodu u dálkového studia?

Syn pobíral od roku 2007 sirotčí důchod.Po maturitě a následně ukončení studia na jazykové škole mu byl sirotčí důchod odebrán,jelikož již nestudoval a od 1.9.2009 je evidován na úřadu práce,kde nikdy nepobíral podporu v nezaměstnanosti. Letos se hlásí na vyšší odbornou školu k dálkovému studiu.Bude mít nárok na sirotčí důchod?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4601 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
kropitko

Jedna z podmínek na nárok na sirotčí důchod je ta,že se dítě musí připravovat na vzdělání soustavně a já myslím,že v případě dálkového studia to neplatí.
Doplňuji:
sonja a kde je teda chyba,já odpověděla po svém a annas napsala to samé co Vy,tak já jsem teď z toho blázen

Upravil/a: kropitko

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
annas

Mám stejný názor jako Kropítko. Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě. Za nezaopatřené dítě se dle § 20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle do 26. roku věku, jestliže se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na středních a vysokých školách v České republice. Výjimku tvoří dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium.
Takže na sirotčí důchod Vaše syn nárok mít nebude.
Doplňuji:
Nechápu dodatek od Sonji. V odpovědí Kropítka i mé je uvedeno, že dálkové studium není soustavnou přípravou na budoucí povolání. Tak nevím.

Zdroj: http://webcache.googleusercontent.com/search?…

Upravil/a: annas

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
kokoťenko

Ne, Váš syn pokud bude dálkově studovat,nemá nárok na sirotčí důchod.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
sonja724

Předešlé odpovědi nejsou úplně správné jelikož v zákoně se říká:) (1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona považuje

  1. studium na středních a vysokých školách v České republice, 21) s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činěno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

Doplňuji: v odpovědi od annas chybí část věty "s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia, JE-LI dítě V DOBĚ TAKOVÉHO STUDIA VÝDĚLEČNĚ ČINNO alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
annas

I když Sonja citovala zákon, neposkytla odpověď, zda bude syn sirotčí důchod pobírat.
Okopírovala jsem znova celou svou odpověď.

Za nezaopatřené dítě se dle § 20 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle do 26. roku věku, jestliže se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na středních a vysokých školách v České republice. Výjimku tvoří dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium, je-li dítě v době takovéhoto studia výdělečně činné, nebo pokud pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, že syn pisatelky prokáže svou nezaopatřenost, potvrzením o studiu, tj. soustavnou přípravu na některé ze středních nebo vysokých škol, nemá jeho výdělečná činnost žádný vliv na výplatu sirotčího důchodu. Nezaopatřenost obecně končí dovršením 26 roku věku, po té bude dítě považováno za zaopatřené a sirotčí důchod mu bude odebrán.

Takže nestuduje soustavně, takže sirotčí důchod brát nebude.

před 4601 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony