Avatar uživatele
Rokio

Je výhodnější pro opilce skončit na záchytce, nebo v nemocnici?

Které plusy a mínusy mají obě varianty pro podnapilého?

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? Filip84 před 13 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
Drap

Obě varianty jsou podle mne bez plusů

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
Pepa25

Nemocnice není zařízení pro opilce (sloužící k nedobrovolnému přenocování opilých lidí, kteří pro svou opilost bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby), ale zařízení k léčení nemocných nebo zraněných lidí. Takže žádné „nebo“ není.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Filip84

To si opilec nemůže vybrat, jaká služba mu bude poskytnuta, z povahy věci mu je služba přidělena; věc se má takto:

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici, jak se odborně nazývá záchytka, je zdravotnickou službou, která se poskytuje osobě, která pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe, jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek (§ 89a odst.1 zák.o spe­cifických zdravotních službách), protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice (dále také „záchytka“) je zdravotnické zařízení (§ 89a odst.2 věta druhá zák.o specifických zdr.službách), kterou zajišťuje na svém území kraj v samostatné působnosti (§ 89a odst.4 zák.o spe­cifických zdr.službách).

Jsou osoby, které nesmí být vůbec do záchytky umístěny:

  • osoba ohrožená na životě selháním základních životních funkcí (§ 89b odst.2 lit.a) zák.o specifických zdr.službách),
  • osoba v bezvědomí (§ 89b odst.2 lit.a) zák.o specifických zdr.službách),
  • osoba s neošetřeným zraněním (§ 89b odst.2 lit.a) zák.o specifických zdr.službách),
  • osoba s masivním krvácením (§ 89b odst.2 lit.a) zák.o specifických zdr.službách),
  • osoba jevící známky onemocnění bezprostředně vyžadující péči, kterou nelze poskytnout v záchytce (§ 89b odst.2 lit.a) zák.o specifických zdr.službách),
  • osoba mladší 15 let (§ 89b odst.2 lit.b) zák.o specifických zdr.službách).

Všem ostatním musí být služba na záchytce poskytnuta. Z povahy věci jde o službu nedobrovolnou, která nesmí trvat déle, než 24 hodin (§ 89b odst.1 zák.o spe­cifických zdr.službách).

Tolik theorie. Praxe by byla na Baladu o pluku Igorově! 😅🤦‍♀️

Jenom pár případů, na které si, jen tak rychle, vzpomenu:

Případ prvý: lehatel.

Málem jsem, v noci ve městě, na kole přejel chlapa, protože si, jen tak, hověl na zemi na cestě uprostřed jízdního pruhu. Naštěstí měl lehatel bílý tenisky, tak to bylo vidět. Tak jsem zastavil povoz, pustil Lichtparade a šel zjistit, co to tam leží, jestli už je to tuhý, jak žádný druhý, nebo co se vlastně děje. Ne, lehatel tvrdil, že mu zabylo špatně a s sebou fláknul na zem. Jasně, ta poloha, jak tam ležel, i to, že vůbec nebyl potlučený, ve mně vzbudily jisté podezření, ale lehatel ležel na silnici, vedle tašku s rozsypaným nákupem, tvrdil, že s sebou fláknul, tak jsem zavolal Emergencias 911 a žádal RZS. Že přijedou.

Když furt nejeli, tak jsem znovu volan na Emergencias 911, a že už jedou. Přijela kolňa, a co se stalo. Říkám: já nic nevím, kdyby neměl bílý tenisky, tak by se teprve stalo. Prostě tu tak, jak jej vidíte, ležel a tvrdí, že s sebou fláknul, a že ho bolí hlava. Tak šla lapiduška k němu, cosi se bavili a přijelo bengo.

Bengo, že ho zná, že to je lehatel, že on si jenom tak lehá na silnici, že ho to baví, že si tím připadá důležitý. Tak to říkali lapidušce. Lapiduška, že tak ať si ho odvezou oni. Bengo že ho odvézt nemohou, pokud nedostanou papír, že mu nic není. Tak lapiduška šla zavolat pana doktora.

Přijela městská tajná policie MěStaPo. Měšťák, že ho taky znají, že je to lehatel. Tak se čekalo na doktora. Ovšem policajt nelenil, šel za lehatelem, si s ním promluvil, to se lehateli líbilo, tak nakonec policajtovi dejchl. Dejchl, no, a nadejchal přes 1‰.

Přijel pan doktor. Znovu se mne ptal, co se stalo. Znovu jsem mu pospal, že – naštěstí – nic, protože má bílý tenisky, ale že se mohlo stát, no a že tady takhle ležel, jak leží a tvrdil, že s sebou flákl, a že nemůže stát, že ho bolí hlava. Fajn. Pak si pan doktor povídal s bengem. Bengo panu doktorovi řeklo, že ho zná, že je to lehatel, a že nadejchal přes 1‰. Pak promluvil s panem doktorem měšťák. Pak se bavil pan doktor s lapiduškou.

Pak pan doktor rozhodl: lehatel pojede kolňou na chirurgický příjem na obecné traumatologické vyšetření, a pokud tam nic nebude, pojede na urgentní příjem do psychiatrické nemocnice.

Lehatel najednou, že nechce nikam jet, že mu, vlastně, nic není – zázrak, se mu udělalo dobře!, ale pan doktor řekl, že neexistuje, že je podezřelý, že je lehatel, tedy nebezpečný okolí, a dokud se to nevyšetří, nikam nepůjde. Lehatele muselo do kolně naložit bengo a jeden policajt jel s lapiduškou a doktorem s lehatelem do nemocnice na to vyšetření.

V nemocnici se, samozřejmě, vyšetřilo, že mu nic není, tj. že s sebou na tu cestu neflákl, ani ho nejeblo, ani nic podobného, no a doktoři mu odebrali krev, a tam byl ekvivalent přes 1‰. Tak že pojedou na tu psychiatrii.

Tak ho naložili zpátky do kolně, a – pořád s policajtem – ho vezli do psychiatrický nemocnice. Tam lehatel vůbec o ničem nevěděl, vůbec si na silnici nelehal, jenom se mu takhle udělalo špatně a zrovna se chystal vstát a jít „domů“ (on to byl bezďák, žádný „domů“ nemá). Tak lapiduška dosvědčila, co jí řekl. Bengo dosvědčilo, že to řekl i jim. Bengo volalo mi, asi ve dvě ráno, že se mnou chce mluvit primář s psychiatrický nemocnice, co ten lehatel říkal. Tak jsem mu to – po 35× – popsal.

Tak fajn: psychiatr řekl: ubytujeme ho, i když nechce, ale protože má v záznamu, že má přes 1‰, musí na záchytku, my ho tu ubytovat nemůžeme, dokud nevystřízliví.

Tak lapiduška ze záchranky, že se tímto poroučí, protože jejich povinností bylo ho dopravit do prvního zdr.zařízení a jenom jejich dobrá vůle, že ho vezli i do té psychiatrické nemocnice.

Tak zůstal policajt s lehatelem sedět na židli v čekárně urgentního příjmu psychiatrický nemocnice a volal to DS na OOP. Fajn, DS mu poslal kolegy se SDP, tak za hodinu naložili lehatele do policejního auta a převezli asi 300 m do jiný budovy, kde je záchytka.

Na záchytce sestra. Deset minut študýrovala lejstra. Pak, že to musí rozhodnout pan doktor, že ho zavolá. Sestra zavolala pana doktora. Pan doktor sednul do auta, a asi za půl hodiny přijel. Prohlédl lehatele, lehatel, podle něho, nejevil známky intoxikace alkoholem. Bengo, že ho psychiatrický urgentní příjem nechce, že je opilý. Doktor na záchytce: to sice je, ale neohrožuje někoho nebo něco bezprostředně, je klidný, a proto ho ubytovat nemůže.

Tak bengo to volalo vysílačkou DS a žádalo o instrukce. DS to oznámil OD KRP s tím, jak mají postupovat. OD KRP kontaktoval psychiatrickou nemocnici. Ti řekli, že dokud bude pod vlivem, že ho nepřijmou. Tak to OD zavolal DS a DS sdělila hlídce.

Fajn, takže hlídka naložila lehatele zpátky do SDP a dali mu dýchnout: 0.7‰. Fajn, tak to je u něj ještě tak na 5–6 hodin, tak to volali OD, že ho vezou zpátky (80 km) na OOP. Tak jo.

Tak jeli s lehatelem zpátky na OOP. V půlce cesty lehatel, že mu je šoufl, že bude blejt. Tak mu zastavili, lehatel se vyblil. Pak lehatel, že mu je blbě, že omdlí, že mu mají dát najíst. Bengo, že dostane najíst na obvodě, že s sebou nic nemají a ve čtyři ráno nic nekoupí. Lehatel jim tam omdlel. Tak bengo zavolalo na místo RZS a nahlásili to OD.

Přijela RZS, lapiduch zavolal pana doktora, protože k pacošovi mělo bengo padesát papíru, a on tomu nerozuměl. Přijel pan doktor. A nechápal, proč lehatele neubytovali na záchytce, že mu je blbě z toho chlastu, že potřebuje vypumpovat žaludek. Tak jel lehatel kolňou do jiný, v pořadí už třetí, nemocnice vypumpovat žaludek, v kolni jeden policajt, druhý za nimi v SDP. Za tři hodiny jim ho z nemocnice vydali, že mu vypumpovali žaludek a dostal infusi, že byl dehydrovaný. Lehatel, že má hlad. Sestra v nemocnici, že nic nedostane, že neměl chlastat, že by to zvrátil, a že nemá hrát činu.

Bengo dali lehateli dejchnout: 0.2‰. Tak hurá: jedeme do psychiatrický nemocnice!

Dojeli do psychiatrický nemocnice. Tam na příjmu, už, jiný, ranní, psychiatr. Pročetl si šedesát papírů a vůbec nechápal, proč ho nevzali na té záchytce, proč tam jeho kolega nezavolal, ať ho tam vezmou, jedno s druhým. Samozřejmě, že ho ubytovali a bengo mohlo, konečně, domů. 😅

Případ druhý: muž s dírou v hlavě.

To jsem dojel, takhle z večera, na pumpu, a tam stál, jen tak opřený o sloup, muž s dírou v hlavě. Tak se bavím s pumpařkou, co tam dělá, kde se tam vzal, a ona, že neví, že už tam takhle došel, a že si tam jenom takhle stojí. Říkám: najebaný je zjevně, jak carský officír, ale má díru v hlavě, zavolám RZS, tady je to pod kamerama, ať natáhne brko někde jinde, když už. Tak zavolám. Přijela lapiduška (ta samá, co řešila – tehdy – lehatele! 😅).

Muž s dírou v hlavě nebyl schopný sám ani rovně stát, ale to mu nebránilo lapidušku, i chauffeura sanitky, vyfuckovat, že mu maj dát pokoj, že mu nic není. A kolébat se pryč.

Lapiduška zavolala bengo a saniťák a já jsme šli hledat pomatence s dírou v hlavě. Nenašli jsme ho.

Přijelo bengo, ptali se, co a jak, tak jsem jim to znovu popsal, i pumpařka a taky hledali muže s dírou v hlavě. Nenašli.

Tak lapiduši sbalili lehátko a všichni odjeli.

Bengo dál hledalo muže s dírou v hlavě. Asi za dvě hodiny ho našli sedět na autobusovém nádraží. Zavolali k němu RZS, to už se ošetřit nechal. Dali mu dejchnout (prý nechtěl, ale oni mu stejně dali! 😂): přes 2‰. Tak nic: pojede na záchytku.

Tak ho naložili, odvezli na OOP sepsat papíry na záchytku, muž s ošetřenou dírou v hlavě jim tam pochcal lavicu. Tak ho převlékli do erárních tepláků (prý nechtěl, ale oni ho stejně převlékli! 😂), protože ho fakt nepovezou hodinu v pochcaných gatích, no a jeli na záchytku.

Na záchytce sestra, že když je to muž s dírou v hlavě, že musí zavolat pana doktora. Zavolala pana doktora. Přijel pan doktor. Pan doktor prostudoval lejstra. A že ho nevezme, že má tu díru v hlavě – podle papírů! – málo ošetřenou, a že mu nebylo uděláno celkové traumatologické vyšetření. Tak kluci volali DS. DS volal OD. Přišel pokyn: OD poslal na místo RZS, řiďte se jejich pokyny.

Na záchytku přijelo lékařské auto s doktorem RZS. Doktor se na muže s ošetřenou dírou v hlavě podíval, že díru v hlavě má ošetřenu dobře, ale že musí na celkové traumatologické vyšetření. A zavolal si kolňu. Tak muž jel, kolňou a s policajtem, do nemocnice (úplně jiný nemocnice, protože záchytka je v úplně jiným okresu), tam ho vyšetřili, dali policajtům papír a policajti ho vezli zpátky na záchytku.

Na záchytce sestra volala pana doktora. Přijel pan doktor. Půl hodiny študýroval lejstra. Pak, že mu má sestra vzít krev. Tak mu sestra vzala krev. Cca 1.8‰ alkoholu v krvi. Tak jo, že ho ubytují. Bengo, že tady v tašce má prochcaný spodek, že ty tepláky si vezmou, protože jsou erární a oni mu je nemohou platit. Tak jo, sestra dala drbana do andělíčka. A tím byl problém ožralý muž s dírou v hlavě, konečně, vyřešen. 😅

Případ třetí: tančířka.

To, nebo spíš ta, bylo taky na pumpě: prostě přišla ženská, totálně sjetá a chtěla Kaffee. Pumpařka jí řekla cenu, a ať zaplatí. Ona, že zaplatí kartou (Honorace! 😲)! Dala kartu k terminálu: nedostatečný zůstatek na účtu (Bůhví, kde jí našla, nebo sebrala, viď? 😅). Tak vytáhle stokorunu. Pumpařka jí vrátila a dala Kaffee. Si sedla, než došla těch 5 m ke stolku, tak tam tancovala, že to Kaffee málem vylila, a pak k ní přišel kumpán.

A kumpán, že mu má vrátit tu stovku, co mu vzala. A ona mlela úplně z cesty. A kumpán sral mramor. A ona mlela úplně z cesty. A kumpán (taky sjetý, ale ne tolik) sral atomový hřiby! Tak pumpařka, že mají jít oba ven. Tak šli. Po cestě polila interiér pumpy Kaffeem. Venku spadla, jak tancovala, do regálu se sajrajtem do ostřikovačů. Tak říkám: zavolám městskou tajnou policii MěStaPo, oni si s ní poradí.

Přijelo MěStaPo, se vyptávali, a na ní, ať si tady sedne. Že nechce sedět. Ať si tady sedne, nebo dostane náramky. Ale ona nechce sedět! Dostala náramky a najednou seděla úplně vklidu! 😂

A teď: pila jsi? Ne, nepila. Fajn: tak nám dejchneš. 0.3‰, to fakt nebylo z chlastu! 😅 Hulila jsi? Ne, nehulila. Šlehla jsi si? Ne, nešlehla! Tak nám lízneš. A arciť že hulila! 😅😂 Tak jedeme na záchytku.

Tak ji dovezli na záchytku. A protože neměla ani díru v hlavě, ani netvrdila, že jí jeblo, nebo něco podobného, a ani k ní nebylo 56 papírů, tak jí ubytovala sestra. A jak jí šerifové sundali náramky, tak tam začala – zase – tancovat, tak sestra ať ji s ní pomůžou, že dostane šráky. Dostala šráky, dostala injekci, se vyspala a hotovo. 🤷‍♀️😂

To jsou jenom tři, illustrativní, případi, kteří ale dobře illustrují reálný stav, jak to se záchytkou funguje a nefunguje.

K tomu ještě jedna věcná: záchytka je danajský dar! 😅

Záchytka je ze zákona, zřizuje jí kraj, nic z ní nemá, stojí ho něco kolem 3 – 7 mil. ročně. Proč? No, za prvé, ty platby, co vybere od ubytovanců, nestačí na krytí nákladů na její provoz. A, za druhé, platí, statisticky, něco mezi 15–30% pacientů, takže, v průměru, 3 ze 4 ubytovanců nezaplatí ani haléř. Ale záchytka i z toho, co nezaplatili, odvede zálohu na DPH.

Do záchytky se z 99% dostanou drbani, většina je stálých zákazníků, takže se s tím nikdo moc nesere. Kdyby ta péče měla vypadat tak, jak by ve 21. století, a podle platné legislativy, vypadat měla, tak by ty náklady na záchytku nebyly 3–7 mil. ročně, ale tak 30 – 70 mil. ročně, minimálně!

Takže, summa summarum, záchytka je dost nevlídné a neutěšené místo, kde tě uloží na kavalec, dají ti k němu vědro, a kdo kecne, bude uvázaný. Od dob Švejka se to moc nezměnilo – jak se můžeš dočíst v odkazu uvedené zprávě veřejnýho ochránce práv.

Proto je rozhodně lepší skončit v nemocnici, protože i když nemocnice jsou taky různý, někdy hrůzný, pořád je to tam lepší, než na záchytce! Stokrát lepší! 😅

A vůbec nejlepší je nechlastat a nefetovat, pak neskončíš ani v jednom – vybavené. 🤦‍♀️

https://www.ochran­ce.cz/uploads-import/ochrana_o­sob/ZARIZENI/Zdra­votnicka_zari­zeni/Zachytne-stanice-2014.pdf
https://www.mvcr­.cz/soubor/sta­novisko-k-preprave-intoxikovanych-osob-do-zachytne-stanice-obecni-policii-odmitnuti-prijeti-takove-osoby-do-zachytne-stanice-a-dalsi-postup-obecni-policie.aspx
https://www.za­konyprolidi.cz/cs/2011-373

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
elkon

Další hloupý dotaz.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce
Avatar uživatele
davidpruu

Myslím, že je důležité zaměřit se nejen na okamžitou pomoc opilým lidem, ale také na dlouhodobou prevenci a podporu. V tomto směru může být užitečná sociálna sieť firiem pre ľudí a firmy z európskej únie. Tato platforma nabízí různé možnosti spolupráce a podpory, které mohou přispět k lepší informovanosti a prevenci rizikového chování. Více informací najdete na https://melds.eu/

Nový příspěvek