Avatar uživatele
GangstaHelper

Bolestné …

Asi před třemi měsíci soud rozhodl, že mi (mamce) mají dva lidé vyplatit na půl bolestné 8000Kč, v dopise byla formulka o odvolaní a tak, o tom mi už nic nepřišlo, žádné peníze však taky ne. Nevíme, jak dále postupovat a na koho se obrátit, v dopise nebyla ani napsána splatnost této částky, tak co teď? Vzhledem k tomu, že se jedná o trvalý následek, máme nyní ještě podat po roce znova žalobu. Jak?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? zarizeno před 5290 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
Lencis

Tyhle věci se špatně radí takto od stolu, když nemám v ruce podklady. Vzhledem k tomu, že se nejedná o mizivou částku, rozhodně bych se obrátila na právníka. Ten si sice vezme cca 500,– za hodinovou konzultaci (předem se na částku informujete, pokud by byl dražší, jďete jinam, jedná se o zloděje a ne právníka!), ale poradí vám konkrétní kroky. Pokud máte v rukou rozhodnutí soudu pak na bolestné máte nárok a právník si s tím poradí raz dva. Hlavně na nic nečekejte ať ještě nedojde k promlčení!!!

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
alenka901

Odškodňuje se bolest způsobená škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla.
Odškodnění ztížení společenského uplatnění slouží ke zmírnění následků újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, s přihlédnutím k věku poškozeného v době vzniku škody.

Výše obou typů odškodnění závisí na lékařském hodnocení, které se vyjadřuje určitým počtem bodů podle zdravotnických seznamů. Lékař podle nich stanoví v posudku počet bodů za zdravotní poškození. Posudek zpracovává ošetřující lékař poškozeného a vydává jej zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; v případě nemoci z povolání vydává posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání. Lékař vychází z úplných písemných informací všech ošetřujících lékařů, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
Hodnota jednoho bodu pro účely odškodnění bolesti a ztíženého společenského uplatnění byla s účinností od 1. ledna 2002 zvýšena z částky 30 Kč na 120 Kč. Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly před 1. lednem 2002 budou posouzeny ještě podle dřívějších zdravotnických norem a seznamů, jakož i v penězích vyčísleny podle staré hodnoty bodu, tedy 30 Kč. Odškodnění později vzniklé újmy na zdraví již bude provedeno podle nových seznamů a stodvacetikorunové hodnoty jednoho bodu.
Při bodovém hodnocení bolesti se přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti aplikované léčby a ke vzniklým komplikacím. Při bodovém hodnocení ztíženého společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.
Lékařský posudek o bolesti se vydává, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený; o ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků.
Právní úprava: § 190 a násl. zákoníku práce, § 205 d zákoníku práce; vyhláška č. 32/1965 Sb. (o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění); vyhláška č. 440/2001 Sb. (o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění); vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají; nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání; vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání; vše v platném znění.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Attack-design

Ano standratní žalobu o zaplacení, obrátila bych se na právníka a chtěla tam zaplatit i jeho výdaje, uspějete – zároven podejte v žalobě návrh na exekuci dotyčných

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek