Avatar uživatele
Mravenec

Je rekreační chata, která není spojená se zemí pevným základem, věc movitá, nebo nemovitá?

Zajímavá 3Pro koho je otázka zajímavá? paul1, Kazatel, Filip84 před 14 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Filip84

Pokud není pevně spojená se zemí pevným základem, a zároveň nejde o výrobek plnící funkci stavby, movitá. Jinak nemovitá.

K materii pojmu "pevně spojený se zemí" judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn. IV.ÚS 483/01 z 6. května 2003. Podle tohoto nálezu "spojení se zemí pevným základem" lze charakterisovat tak, že "věc nesmí být oddělitelná od země, aniž by došlo k porušení věci. Pevné spojení věci se zemí musí být zároveň takové,
aby bylo schopno odolat zejména účinkům přírodních vlivů dané lokality na
věc a účinkům vlastního působení věci. Z hlediska stavebního je pevný základ
základovou prostorovou konstrukcí geometricky a fyzikálně jednoznačně
vymezenou a definovanou, a to pro konkrétní stavební objekt, v konkrétní
lokalitě a v konkrétních vnitřních a vnějších podmínkách. Je zřejmé, že
posouzení existence pevného základu konkrétní stavby je otázkou odbornou,
k níž soud zpravidla nemá dostatek odborných znalostí, a proto je třeba v
rámci dokazování provést důkaz znaleckým posudkem či odborným
vyjádřením."

K materii pojmu "výrobek plnící funkci stavby" judikoval Nejvyšší správní soud, např. v rozsudku čj. 9 As 131/2019 - 64 z 20. června 2019, kde judikoval, že "(p)okud se týká výrobků plnících funkci stavby, soud odkazuje na komentářovou literaturu (Macháčková, J. a kol.: Stavební zákon. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 18), podle které jedním z mnoha možných příkladů takových výrobků jsou zahradní domky , které si stavebníci jako zkompletovaný celek zhotovený u výrobce zakoupí, aby jej jako takový umístili na konkrétním pozemku a následně užívali jako klasickou stavbu vzniklou stavební činností. V okamžiku, kdy tento výrobek ztratí svoji mobilitu, tj. pokud by bylo záměrem jeho majitele osadit jej na pozemek s tím, že má začít plnit jako svůj základní účel funkci stavby, pak takový výrobek plně podléhá povolovacím režimům dle stavebního zákona."

Bude-li, totiž, jinak movitá věc součástí práva stavby, bude považována za věc nemovitou (§ 1,242 věta druhá občanského zákoníku).

https://www.zakonyprolidi.cz/…
https://nalus.usoud.cz/…
https://vyhledavac.nssoud.cz/…

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
paul1

Já jen takový drobný dotaz: co se myslí tím "pevně spojená se zemí?" Pokud je chatka
jen položena např.na betonovou desku, tak spojená není?

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Filip84

Paul: máš to v tom judikátu Ústavního soudu: pokud tu chatku dokážeš, například z té betonové desky, přemístit bez rozebírání a skládání, nebo jejího poškození, pak není pevně spojená se zemí. V opačném případě je.

Podívej, u nás se, dřív, stavělo téměř všecko ze dřeva, ještě já pamatuju hromadu dřevěných baráků, a to jsem mladý. Většina těch staveb stála na kamenech, v některých byl ještě mlat. Pořád šlo ale o stavbu "pevně spojenou se zemí", protože když bys jí chtěl přemístit, musel jsi jí, od šindele po nejspodnější trám, rozebrat a zase složit. Pokud jsi to udělal (například se takto stavby přesouvaly do skanzenu), na místě Ti zůstal jenom komín a ty kameny. Přesto šlo o stavbu "pevně spojenou se zemí".

Avatar uživatele
Mravenec

Filipe, díky za vyjasnění. Nechám chvíli prostor a zamykám.

Avatar uživatele
paul1

Zamykání není nutné, možná někdo bude mít další postřeh a nemohl by ho uplatnit.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony