Avatar uživatele
anonym

Jaké jsou požadavky ze strany hygieny pro zřízení nového kosmetického salonu?

Jsou nějaké požadavky z hlediska EU?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5296 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
Lencis

Dobrý den, v případě, že chcete začít provozovat živnost v provozovně jste povinna tuto skutečnost oznámit předem některému obecnímu živnostenskému úřadu. Pro úkon oznámení je třeba vyplnit příslušný formulář a uvést zde adresu provozovny, datum zahájení provozování živnosti v provozovně, právní titul užívání provozovny a údaj, zda se jedná o provozovnu podléhající kolaudačnímu řízení. Pro pířpadnou kontrolu živnostenského podnikání, tedy ne při oznamování provozovny, je třeba kontrolním pracovníkům na žádost předložit doklad o vlastnickém nebo užívacím právu k provozovně (např. list vlastnictví, nájemní smlouva, souhlas s umístěním,, apod.) a dále doklad o tom, že jste zajistila, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti dle zvláštních předpisů (např. kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlas, apod.). V případě, že jste v této provozovně v nájmu, měl by Vám tento doklad předložit pronajímatel. Zákon však tuto povinost nechává na podnikateli provozující živnost (§ 17 odst. 4 z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve zněn. pozd. předpisů). Dále jste povinna tuto provozovnu řádně označit, a to trvale a zvenčí jménem a příjmením, identifikačním číslem, provozní dobou a údajem o osobě odpovědné za činnost provozovny (může to být i podnikatel). V případě, že budete na provozovně zaměstnávat zaměstnance, jste povinna zajistit, aby tito zaměstnanci splňovali odbornou způsobilost pro výkon činnosti kosmetické služby, viz. příloha č. 5 k živnostenskému zákonu. Další povinnosti pro Vás vypkývají také z jiných právních předpisů, např. doporučuji, abyste se obrátila také na Krajskou hygienickou stanici a nechala si schválit provozovní řád, který by měl být na provozovně.

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
Attack-design

obratte se na krajskou hygienickou stanici kde vám vydají předpisy, z hlediska EU je to jedno, normy jsou stejné

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek