Avatar uživatele
anonym

Co je to vývojová dysfázie?

Může mi, prosím, někdo sdělit, co je to vývojová dysfázie? Díky moc!

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? johana 56 před 5403 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
Mandarinka

Specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.

Příčiny:
následek poruchy centrálního zpracování řečového signálu, asi difúzní, nikoli ložiskové postižení CNS, pre, peri a postnatální poškození mozku, dědičnost – spíše u mužských potomků.

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
Janulka

Vývojová dysfázie
Vývojová dysfázie je specificky narušený vývoj řeči projevující se ztíženou schopností naučit se komunikovat .

Příčiny vzniku vývojové dysfázie:

při organickém poškození mozku dítěte během těhotenství, při porodu nebo po narození do 1. roku věku dítěte
Projevy vývojové dysfázie:

vývoj řeči je opožděn
je narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápaní stavby vět
vyšetření sluchu je normální
rozumění řeči je většinou dobré
malá slovní zásoba
porucha stavby slov, vět a jejich gramatické struktury (dítě nedodržuje počet slabik ve slově,nedodržuje pořádek slov větě, poruchy časování, skloňování, vynechávání si,se, chybné užívání předložek a předložkových vazeb)
porucha paměti
poruchy motoriky mluvidel při tvorbě hlásek
porucha jemné motoriky (kresba výrazně opožděna)

Zdroj: http://www.lo­gopedie-sulistova.cz/o­pozdeny-vyvoj-reci-deti-patlavost-dyslalie-dysfazie-mutismus.php

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Krugerka

narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
alenka901

Toto postižení řečových center v mozku má velmi různorodý charakter a často ho nelze přesně lokalizovat. Etiologie poruchy sahá od doby těhotenství (např.toxické poškození plodu) přes dobu porodu (např. porodní trauma) po období postnatální (např. prodloužená novorozenecká žloutenka, virové onemocnění s lehkými známkami encefalitidy). Postižena může být kterákoli složka verbálního aktu (senzorická, motorická, obě), na základě tohoto poškození se pak u dětí objevují charakteristické rysy této poruchy, zasahující v různé míře do všech složek jejich řečového projevu.
Senzorická – percepční – porucha: porucha vnímání, paměti a rozumění řeči ( znamená to, že dítě slyší, ale nedokáže zvuky diferencovat, takže zvuk nepřináší informaci – porušena jsou sluchová centra řeči)
Motorická – expresivní – porucha: porucha řečového vyjadřování (dítě nevysloví hlásku nebo slovo – porušeny jsou motorické řečové zóny)
Smíšená – porucha vnímání řeči i její produkce (nejčastější)

Charakteristické znaky dysfázie
Opožděný vývoj řeči – poškození řeči a jazykových schopností na všech úrovních. Projevuje se zejména na úrovni foneticko-gramatické, syntaxi a sémantice.Tedy postihuje zvukovou skladbu hlásek a jejich řazení do slabik a slov, stavbu vět a jejich gramatickou strukturu, obsahovou úroveň vět. Slovní zásoba je chudá, výrazy zvukově podobné jsou nesprávně využívány, věty jsou jednoduché, dysgramatické, nesprávné je skloňování, předložkové vazby, spojky, pomocná slovesa nebo zvratná zájmena.
Porucha sluchového vnímání – sluchová analýza a syntéza, fonematický sluch, uchování informací (akusticko-verbální paměť). Špatná schopnost reprodukce melodie, rytmu a dynamiky řeči.
Porucha zrakového vnímání – rozlišování figur proti pozadí, diferenciace tvarů, pravolevá a prostorová orientace, optická paměť.
Porucha motoriky – postižena je jemná i hrubá motorika i orofaciální svaly (tváře, ústa).
U dětí školního věku se často objevuje propojení se specifickými poruchami učení (zejména dysgrafií, dysortografií, dyslexií). Problémy v mluvené řeči se tak přenášejí dále do čtení a psaní a nadále obtíže prohlubují.

Zdroj: http://www.tamtam-praha.cz/zajima-vas_info-pro-vas-dite.html

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Zdraví