Avatar uživatele
anonym

co je koncestí listina

co je koncesní listina, k jakému druhu živnosti se potřebuje

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 1Pro koho je otázka zajímavá? petka před 5049 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
panenka

Koncesní listina byl doklad, kterým se prokazovalo oprávnění k provozování koncesované živnosti. S účinností od 1. července 2008 byla zákonem č. 130/2008 Sb. koncesní listina a živnostenský list jako doklady, kterými se prokazuje živnostenské oprávnění, nahrazeny výpisem ze živnostenského rejstříku.[1]

Koncesní listina byla do 30. června 2008 upravena v § 54 živnostenského zákona.[2] Koncesní listinu vydával podnikateli do patnácti dnů od právní moci rozhodnutí o udělení koncese místně příslušný živnostenský úřad. V koncesní listině vydané fyzické osobě se uvádělo jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, obchodní firma, místo a předmět podnikání, údaj, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem, doba, na kterou se koncesní listina uděluje, datum jejího vydání a den vzniku práva provozovat živnost.[2] Pokud byla koncesní listina vydávána právnické osobě, pak se uvedla její obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, údaj, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem, doba, na kterou se koncesní listina uděluje, datum jejího vydání a den vzniku práva provozovat živnost. V případě, že se v koncesní listině vyskytovaly chyby, mohl je živnostenský úřad kdykoliv opravit a opravenou koncesní listinu pak doručoval podnikateli.[2]

Ve vztahu k rozesílání opisů koncesní listiny platil podobný postup jako v případě opisů živnostenského listu. Živnostenský úřad tak poskytoval opis místně příslušnému správci daně, Českému statistickému úřadu, úřadu práce a příslušné správě sociálního zabezpečení, příslušné zdravotní pojišťovně a orgánu nebo organizaci, která podle zvláštního zákona vedly registr všech pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.[3] Živnostenský úřad také musel neprodleně oznámit příslušným orgánům cizinecké a pohraniční policie vydání koncesní listiny.[3] Povinnost musel živnostenský úřad splnit do třiceti dnů od vydání, změny nebo právní moci koncesní listiny.[3] Navíc – na rozdíl od povinností ve vztahu k rozesílání opisů živnostenského listu – měl živnostenský úřad v případě koncesních listin také povinnost ve vztahu k orgánu, který k udělení koncese vydával stanovisko.[2]

Zdroj: http://cs.wiki­pedia.org/wiki/Kon­cesn%C3%AD_lis­tina

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
mosoj

V odkazu je uveden seznam koncesovaných živností.
K povolení koncesované živnosti je třeba splnit požadavky na speciální kvalifikaci.
Též je uvedeno v seznamu.

Koncesní listina Byla vydávána stejně tak jako živnostenský list živnostenským úřadem a opravňovala k podnikání v uvedeném oboru.
Nyní je nahrazena zápisem v obchodním rejstříku a vydáním opisu.

Zdroj: http://busines­s.center.cz/bu­siness/pravo/za­kony/zivnost/pri­loha3.aspx

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek