Jsou díry v triku nějaký nový trend?

Má každá planeta svoje slunce?

Čo znamená pelvic outlet a pelvic inlet?

Jak vytvořit cákance "krví?

Jak na zip našít aretaci?

Kde je seznam státních památek na prodej?

Aktivity
Počet otázek 107
Zajímavých otázek 55
Počet Dotaz+ 0
Počet odpovědí 103
Užitečných odpovědí 48

Skóre užitečných odpovědí:

46 %