Avatar uživatele
Lori

Představenstvo akciové společnosti-KOLIKRÁT??

prosím, kolikrát za rok musí zasedat představenstvo akciové společnosti??? DĚ­KUJI

Zajímavá 0 před 3872 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
arygnoc

je to určené v stanovách akciovej spoločnosti (počet členov predstavenstva, dozornej rady alebo iných orgánov, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob rozhodovania,):

Stanovy akciovej spoločnosti

Stanovy predstavujú základný dokument, ktorý upravuje vnútorné pomery v akciovej spoločnosti. Stanovy sú súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo listiny. O zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Stanovy musia obsahovať:

obchodné meno a sídlo spoločnosti,
predmet podnikania (činnosti),
výšku základného imania a spôsob splácania akcií;
počet akcií, ich menovitú hodnotu a podobu, ako aj určenie, či akcie znejú na meno alebo na doručiteľa, ak spoločnosť vydáva akcie v oboch formách, počet akcií na doručiteľa a počet akcií na meno, prípadne uvedenie obmedzenia prevoditeľnosti akcií na meno,
spôsob zvolávania valného zhromaždenia, jeho pôsobnosť a spôsob jeho rozhodovania,
počet členov predstavenstva, dozornej rady alebo iných orgánov, ako aj vymedzenie ich pôsobnosti a spôsob rozhodovania,
výšku začiatočného rezervného fondu a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná ho dopĺňať, a spôsob dopĺňania,
spôsob rozdelenia zisku,
dôsledky porušenia povinnosti splatiť včas upísané akcie,
spôsob zvyšovania a znižovania základného imania a
postup pri dopĺňaní a zmene stanov,
ďalšie údaje, ak to ustanovuje zákon.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek