Avatar uživatele
miladaB

Jak se jmonoval vynálezce vysavače ?

Nevite někdo náhodou jak se jmenoval ten vynálezce vysavače? Dcera o tom má napsat referát, ale na internetu jsme nic nenašli.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5236 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
kenyrts

V roce 1901 uţ existovalo několik druhů jakýchsi „odsavačů“, obsluhovaných obvykle
dvěma lidmi, z nichţ jeden měl na starosti dmychadlo. Toho roku se šel jistý pan
Herbert C. Booth podívat na nádraţí St. Pancras v Londýně, kde se měl předvádět nový
způsob čištění ţelezničních vagónů. Stlačeným vzduchem se odfukoval prach ze sedadel
a podlah. Výsledkem byl samozřejmě prach rozvířený ve vzduchu. Booth hned na místě
došel k závěru, ţe by bylo rozumnější prach vysát, neţ se ho snaţit odfouknout. Kdyţ se
tehdy vrátil domů, lehl si na podlahu, před ústa si dal kapesník a naklonil se těsně nad
koberec. Potom vsál ústy vzduch. Na kapesníku se usadila spousta prachu – a to byl první
krůček k vynálezu moderního vysavače. Ten se mu podařilo zkonstruovat v roce 1902.
Protoţe v té době mělo jen málo domů zavedenou elektřinu, vyřešil Booth jeho
pouţívání zcela originálně. Vysavač umístil na vůz taţený koňmi a hadicí dlouhou téměř
250 metrů dosahoval z ulice na kterékoli místo v okolních domech. Mělo to jedinou vadu:
vysavač byl tak hlučný, ţe se ostatní koně v ulicích plašili a uháněli pryč. Opravdový
úspěch zaznamenal Booth při korunovaci krále Edwarda VII. ve Westminster Abbey v
roce 1902. Nabídl své sluţby a za několik hodin potom, co byla tato nabídka přijata,
zářily koberce čistotou. Krále to tak potěšilo, ţe sám objednal dva vysavače – jeden pro
Buckinghamský palác, druhý do královského zámku ve Windsoru. Přenosný vysavač
vyrobil Booth roku 1906, ale tentokrát uţ nebyl první. V roce 1905 ho předstihla
americká firma Chapman and Skinner ze San Franciska.
Elektrický vertikální vysavač s vakem na prach vynalezl James Murray Spangler,
správce obchodního domu v Cantonu ve státě Ohio. Tento „plechovkový model“ vyrobil
ze dřeva a z pocínovaného plechu, násady na koště a starého povlaku na polštáře. Jeho
vysavač vypadal sice nevzhledně, ale fungoval opravdu spolehlivě. Jeho výroby se ujal
roku 1907 W. M. Hoover a roku 1908 byl „Model 0“ na světě. Tyto přenosné výrobky
The Hoover Suction sweeper Company váţily pouze asi 18 kg.
V té době se objevuje větší mnoţství výrobců vysavačů. Mezníkem se však stává rok
1912, kdy Axel Wenner-Gren buduje Elektrolux a vyrábí první vysavač „Lux 1“. V roce
1921 se objevuje „Model V“ – první krok ke snadno uţivatelným vysavačům pro běţné
domácnosti. Začíná období, kdy se firemní označení „lux“ stává synonymem pro vysavač.
Švédská Elektrolux začíná pohlcovat ostatní konkurenty od Evropy po Austrálii a Ameriku
a v roce 1974 se stává největším výrobcem vysavačů na zeměkouli.
Dnešní vysavače se vyznačují především nízkou hlučností a dostatečně velkými
papírovými nebo textilními filtry. Dále jsou vybaveny mikrofiltry, které zabraňují úniku
mikroskopických částic prachu, a elektronickým regulátorem sacího výkonu.

0 Nominace Nahlásit

Otázka nemá žádné další odpovědi.Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek