Avatar uživatele
Emilly

Co je myšleno pod pojmem obrat?

Pokud obrat přesáhne částku 1.mil.Kč, musím se stát plátcem DPH. Ale je obratem myšlen můj čistý zisk, nebo veškeré příjmy, před odečtením výdajů? Děkuji.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5367 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Lencis

obrat (pro účely zákona o DPH)
výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo účetnictví vedou dobrovolně, nebo příjmy za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u ostatních osob. Do obratu se také zahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 zákona o dani z přidané hodnoty, které nejsou příležitostnou činností osoby povinné k dani, a výnosy nebo příjmy z finančních činností a pojišťovacích činností, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 a 55 zákona o dani z přidané hodnoty, které nejsou příležitostnou nebo doplňkovou činností osoby povinné k dani. Do obratu se nezahrnují výnosy nebo příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku. Obratem veřejnoprávního subjektu se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí výnosy za zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou.

Více zde:

Zdroj: http://busines­s.center.cz/bu­siness/pojmy/po­jem.aspx?Poje­mID=413

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Attack-design

Pojem obrat, znamenající obvykle nějakou změnu, se užívá ve více významech:

  • obrat (ekonomie) – množství přijatých finančních prostředků v hospodaření ekonomického subjektu
  • obrat (účetnictví) – součet položek zapsaných na jeden účet
  • obrat (hudba) – obraty užívané v hudbě

o obrat akordu – změna základního tónu hudebního akordu při zachování jeho složení
o obrat (melodie) – změna melodie
o obrat (interval) – změna intervalu

  • Slovní obrat – zvláštní slovní spojení
  • Eskymácký obrat – sportovní manévr uživaný v kanoistice
  • obrat (gymnastika) – sportovní gymnastická figura
  • obrat (gynekologie) – obrat plodu při porodu
  • hovorové synonymum pro obracení nebo otočení

o v přeneseném významu může být tak to označena jakákoliv výrazná změna (např. „obrat k lepšímu“) – jinými slovy zvrat či převrat
jinak se jedná o všechny příjmy nejen o zisk

0 Nominace Nahlásit


Avatar uživatele
Dandi

Do obratu se započítávají příjmy za zdanitelná plnění podle zákona o DPH, a to včetně příjmů za osvobozená plnění.

0 Nominace Nahlásit


Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek