Jak je to vlastně s kohoutem?

Jaká je hlavní myšlenka Vertovy teorie?

Co to znamená ,,montáž atrakcí"?

Co je to ,,migrující neorealismus"?

Co je to ,,růžový neorealismus"?

Co to je ,,Cinema Pur"?

Kdo nebo co je ,,Polykran"?

Aktivity
Počet otázek 581
Zajímavých otázek 212
Počet Dotaz+ 4
Počet odpovědí 212
Užitečných odpovědí 107

Skóre užitečných odpovědí:

50 %