Avatar uživatele
annas

Proč se jméno sv. Víta objevilo v pojmenování neurologické choroby- tanec sv. Víta? Vkládám po druhé …

Nemohu totiž svou první otázku doplnit. Došlo k nedorozumění – mě zajímal jazykový původ názvu. Vysvětlila jsem v diskuzi sama, proč se zřejmě sv. Vít dostal do názvu nemoci.
Vycházela jsem z legendy, že sv. Vít vyléčil chlapce z epilepsie (potvrdil fcoopův i vagrův odkaz) a že je označován jako ochránce epileptiků. Moje zdůvodnění bylo považováno za nesprávné, proto jsem volala do ÚJCAV. Zde mně pracovník potvrdil, že moje úvaha se ubírá správným směrem. Ale kvůli jistotě mě odkázal na jiný ústav, z něhož jsem dostala odpověď. Dnes mě napadlo podívat se do německé encyklopedie (přeložil Google) a potvrdil se můj předpoklad o původu pojmenování. Nezajímalo mě, kdo chorobu dále popsal a jak se nazývá odborně … Nelze však doložit, kdy se v historii název „tanec sv. Víta“ začal používat.

Před citací odpovědí uvádím, že legenda o sv. Vítovi se rychle rozšiřovala. Vítův kult byl od počátku v západní církvi velmi silný, protože šlo o nedospělého chlapce. V Čechách ještě zesílil, když Karel IV. získal část údajné světcovy paže a pro relikvii dal stavět katedrálu sv. Víta na Pražském hradě; tak se stal sv. Vít jedním z patronů a ochránců české země.

K Vašemu dotazu mám následující:
Název choroby tanec svatého Víta (latinsky chorea minor) pochází už ze středověku, kdy byly poprvé popsány příznaky této neurologické poruchy projevující se náhlými bezúčelnými škubavými pohyby, připomínajícími někdy až taneční hopkání. Proč je součástí jejího názvu právě sv. Vít, není úplně jasné. Patrně to bude souhrou několika okolností: jednak využitím legendy o uzdravení chlapce z epilepsie, jednak byl sv. Vít později vzýván jako ochránce proti mnoha nemocem, zejména epilepsii a chorei, jednak je uctíván jako patron herců, komediantů a tanenčníků (a záchvaty křečovitého zmítání někdy mohou vzdáleně připomínat prudké taneční pohyby). Kdy přesně a kde se tento název objevil poprvé, mi však není známo.

Německá encyklopedie uvádí:
Sv. Vít uzdravil ve 4. století syna římského císaře Diokleciána z posedlosti zlým duchem (šlo o dojem, že někdo převezme kontrolu nad svaly pacienta a řídí je. Pacient má pocit, jako by to byl „dálkově ovládán“. Pro tuto chorobu nebylo v této době lékařské vysvětlení). I kvůli dalším zázrakům byl sv. Vít kanonizován a je považován za patrona katolíků – přesněji řečeno jako patron neurologické poruchy – epilepsie, záchvaty, dokonce nazývané chorea – která byla po něm pojmenovaná.

Protože předmětem mého zájmu byl lidový název choroby, neuvádím dál, kdy a kdo ji popsal, rozlišil atd.

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 8Pro koho je otázka zajímavá? kropitko, vagra, aramah, rynek878, iceT, Andělé, anonym, fcoop před 4068 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
vagra

Mám za to, že Vaše původní otázka na lidový název této choroby, byla pro toho kdo měl zájem na ni odpovědět, položená dostatečně srozumitelně.

Doufám, že odpověď odborníka spoupracujícího s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky, už můžeme považovat za dostatečně věrohodnou…

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
hanulka11

Kdo by ti mě líp odpovědět ,než odborník na slovo vzatý?????

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
annas

Vkládám vysvětlení, které jsem obdržela od další instituce. Třeba někomu informace poslouží později. Vysvětlení je mnohem víc, než jsem předpokládala a obdržela z Národní knihovny.

Dobrý den,
„o chorobě nazvané "tanec sv. Víta“ kolují v lidovém podání cizím i českém
rozmanité zkazky." Tak píše Čeněk Zíbrt ve své monografii Jak se kdy v
Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček, 1895. U nás se říkávalo, že tuto nemoc
dostane člověk z náhlého leknutí. V polovině 14. století byla celá Evropa
zachvácena hrozným morem (černá smrt). Lid si nevěděl rady a tak zkoušel
různé „zázračné“ prostředky a taky tanec, který kronikáři nazývali tanec sv.
Víta. Věřili již ve starověku i ve středověku, že kouzlem hudby se nemoc
hojí. Tancovali na náměstích a ulicích, zmítali sebou, skákali, až klesali
na smrt vysíleni s pěnou na rtech. Tehdejší lékaři podivnou nákazu taneční
přisuzovali ďáblu. Souviselo to také s průvody „mrskačů“. Ti, kteří byli
ušetřeni nákazy černou nemocí, mrskali do krve své tělo, aby byli solidární
s nemocními. R. 1349 přišel jeden takový průvod z Německa až do Prahy; aby
udělal přítrž jeho řádění, vyhnal ho přísný arcibiskup Arnošt ze země.
Výklad o tom, proč vznikl název tanec sv. Víta, se popisuje se asi tak, že
městský úřad ve Štrassburku pečoval o uzdravení posedlých taneční chorobou.
Byli donášeni do kaple sv. Víta a tam ošetřováni a modlitbami hojeni. Méně
známa je pověst, že otec sv. Víta, aby donutil světce k modloslužebným
obřadům, přivedl mu mladičkou tanečnici, která ho tancem lákala k obřadům.
Také si lid vyprávěl, že sv. Vít, jeden ze čtrnácti pomocníků, před svou
mučednickou smrtí prosil Boha, aby ti, kdo se postí v předvečer jeho svátku
a budou slaviti ve výroční den jeho památku, byli uchováni před křečovitým
tancem. „Tu prý se ozval tajemný hlas: "Víte, modlitba tvá je vyslyšena.“
Proto prý se jmenuje „tanec svatého Víta.“
Tanec sv. Víta byl také nazýván někdy tanec Modestův – podle Modesty,
učitele sv. Víta. Někteří kronikáři odvozují název tance sv. Víta od
svatojanského tančení u Slovanů při pálení ohnů v době slunovratu. Pod
názvem sv. Víta se prý může skrývat slovanský bůh Svantovít.
Ve 14. a 15. století řádila v Italii nervová choroba, podobná tanci sv. Víta
a nazvaná tarantismus (podle kousnutí jedovatého pavouka tarantelly.)
Bohužel ani nám se tedy nepodařilo přesně zjistit, proč se tanec
sv. Víta jmenuje právě tak. Přikláníme se spíš k tomu, že je to souhrou
několika okolností, viz výše i níže.
Z dalších zdrojů na internetu; (informace ale neověřujeme, za správnost
nemůžeme ručit):
„Název choroby tanec svatého Víta (latinsky chorea minor) pochází už ze
středověku, kdy byly poprvé popsány příznaky této neurologické poruchy
projevující se náhlými bezúčelnými škubavými pohyby, připomínajícími někdy
až taneční hopkání. Proč je součástí jejího názvu právě sv. Vít, není úplně
jasné. Patrně to bude souhrou několika okolností: jednak využitím legendy o
uzdravení chlapce z epilepsie, jednak byl sv. Vít později vzýván jako
ochránce proti mnoha nemocem, zejména epilepsii a chorei, jednak je uctíván
jako patron herců, komediantů a tanenčníků (a záchvaty křečovitého zmítání
někdy mohou vzdáleně připomínat prudké taneční pohyby).“
Zdroj:
http://www.odpovedi.cz/…ojmenovani-n
eurologicke-choroby-tanec-sv-vita-vkladam-po-druhe
Tanec sv. Víta neboli posunčina (chorea minor), je nervová choroba, jež se
projevuje rychlými bezděčnými záškuby větších skupin svalových na
končetinách, trupu i v obličeji; tím trpí normální sled chtěných pohybů.
Název pochází ze středověku, kdy se pozorovaly celé epidemie posedlosti
tancem, zejména v Porýní; šlo patrně o hromadnou psychosu. Pod společný
název [Tanec sv. Víta] byly i později zahrnovány rozmanité křeče a bezděčné
pohyby, jež dnes přesněji odlišujeme.
Zdroj: http://battlefield.mypage.cz/…svateho-vita

Vít
dítě, mučedník, narozen: kolem r. 297 na Sicílii, zemřel: kolem r. 304 v
Římě… Patron mimo lékárníků, vinařů, herců, … proti vzteklině; proti
padoucnici, posedlosti, hysterii a křečím…
Vít, narozený pravděpodobně na jihozápadním pobřeží Sicílie, se dožil jen
sedmi let. Jeho pohanský otec žádal po dítěti, které bylo svým vychovatelem
a svou kojnou Krescencií vychováno tajně křesťansky, aby odpřísáhlo zapření
víry v Boha. Vít se zpěčoval a uprchl s oběma dospělými do Lucany v Dolní
Itálii. Podle legendy je všechny tři zásobil jeden šlechtic jídlem. Jednoho
dne byli křesťané odhaleni a předvedeni v Římě císaři Diokleciánovi, krutému
pronásledovateli křesťanů. Vít sice vyléčil ještě dokonce panovníkova syna z
padoucnice, avšak Dioklecián se mu necítil zavázán. Dal dítě a jeho dva
průvodce vhodit do kotle s vařícím olejem. Avšak všichni tří vystoupili z
něho neporušeni. Lev, jemuž je předhodili k žrádlu, si lehl před nimi a
lízal jim nohy. Tu dal zuřivý Dioklecián sedmiletého Víta s jeho kojnou a
učitelem natáhnout na skřipec a pak stít. Několik šlechticů prý hlídalo
podle legendy mrtvoly, až je jedna křesťanka pochovala. To se stalo r. 304.
Jiné podání říká, že Vít a jeho společníci byli popraveni na Sicílii.

http://www.ruzenec.cz/…rven/Vit.htm
http://leccos.com/…anec-sv-vita

http://dance.pragmalista.info/…06/index.php

před 4062 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
kropitko

No já jen stále čekám na omluvu od jistého uživatele, který napsal, cituji,,,
možná by stačilo zaslat dotaz na ÚJČ a snadno nás rozsoudí. Pokud se tak stane, s respektem a pokorou uznám skutečně odborné stanovisko.

Pro jistotu vkládám i diskuzi, kde tato slova padla, abych zase nebyla obviněna z toho, že jsou slova vytržena z konceptu.

http://www.odpovedi.cz/…vita-kdy-asi

před 4068 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
vagra

Kropitko, lidé jeho ražení, se nejsou schopni omluvit, a slova /respekt a pokora/, jsou pro ně opravdu jenom slova. Jak je zřejmé, pravý význam těchto slov ani neznají, jejich chování by bylo jiné.
Pokud se omluví, o čemž pochybuji, půjde v tomto případě zase o výjimku, která jak je obecně známo, potvrdí mnou výše zmíněné pravidlo…:-D

před 4068 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
kropitko

Já vím, jen mně to mrzí.

před 4068 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Kropítko, obvinit je snadné, omluvit se je těžké… Škoda.

před 4067 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Kropítko, hned po otevření Odpovědí jsem se dívala na svou otázku, zda najdu další odpověď…

před 4068 dny Odpovědět Nahlásit
Avatar uživatele
annas

Hanulko, jenže odborníci potvrdili mou odpověď.

před 4068 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Věda