Avatar uživatele
Registrovaný

Proč mě nejdou udělat písmena s háčky ?

Dobrý den , v posledních dnech mě nejde udělat " N s háčkem " apod ... když dám shift + klávesnici , tak se hned napíše ˇˇ 2x a to je vše ... počítač jsem poslal také programem HijackThis a mohu vám poslat log , jelikož se v tom nevyznám :) , předem děkuji za rychlou odpověd , jelikož potřebuji to k psaní ve wordu ...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.5
Scan saved at 21:55:03, on 16.4.2015
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.17420)


Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\IObit\Smart Defrag 3\SmartDefrag.exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon. exe
C: \Windows\Microsoft. NET\Framework\v2. 0. 50727\RegSvcs. exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe
C: \Users\Home\Downloads\HijackTh is. exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/…
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/…
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/…
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main, Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/…
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/…
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/…
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Search, SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Search, CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Intern et Explorer\Toolbar, LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=c: \windows\system32\userinit. exe, , c: \program files (x86)\microsoft\desktoplayer. exe, c: \program files (x86)\ea games\battlefield 2\bf2srv.exe,c:\program files (x86)\irfanview\i_view32srv. exe, c: \program files (x86)\commviewwifi\cvsrv. exe, c: \program files (x86)\common files\adobe\cs5servicemanager\ cs5servicemanagersrv. exe, c: \program files (x86)\ea games\need for speed undercover\support\earegisters rv. exe
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161- 30C5- 4D22- B7F9- 0BBC1D38A37E} - C: \PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR 469A~1. DLL
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB- D6F0- 462C- B6EB- D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1. 8. 0_31\bin\ssv. dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044- A445- 435b- BC74- 9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre1. 8. 0_31\bin\jp2ssv. dll
O4 - HKLM\..\Run: [USB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon. exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor. exe"
O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start
O4 - HKCU\..\Run: [System-boot] C:\Windows\inf\SYSTEM-x32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [GoogleChromeAutoLaunch_F8F9C1 389199C5D42EF0F1FE1D081D59] "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Applicatio n\chrome. exe" --no-startup-window
O4 - HKCU\..\Run: [MicroUpdate2] C: \Users\Home\AppData\Local\Temp \A3ZD3437N. EXE
O4 - HKCU\..\Run: [MicroUpdate] C: \Windows\system32\MSDCSC\msdcs c. exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C: \Windows\System32\mctadmin. exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C: \Windows\System32\mctadmin. exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [SPReview] "C: \Windows\System32\SPReview\SPR eview. exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/…" /build:7601 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [SPReview] "C: \Windows\System32\SPReview\SPR eview. exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/…" /build:7601 (User 'Default user')
O4 - Startup: Registrace Need for Speed™ Undercover.lnk = C:\Program Files (x86)\EA GAMES\Need for Speed Undercover\Support\EAregister. exe
O7 - HKCU\Software\Microsoft\Window s\CurrentVersion\Policies\Syst em, DisableRegedit=1
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res: //C: \PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EX CEL. EXE/3000
O9 - Extra button: Odeslat do aplikace OneNote - {2670000A- 7350- 4f3c- 8081- 5663EE0C6C49} - C: \PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ON BttnIE. dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Od&eslat do aplikace OneNote - {2670000A- 7350- 4f3c- 8081- 5663EE0C6C49} - C: \PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ON BttnIE. dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25- 18CC- 41C8- B9BE- 3C9C571A8263} - C: \PROGRA~2\MICROS~1\Office12\RE FIEBAR. DLL
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C- F0CA- 4636- A375- 3CB6248B04CD} - C: \PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR A32A~1. DLL
O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\AERTSr 64. EXE
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg. exe, - 112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C: \Windows\SysWow64\IntelCpHeciS vc. exe
O23 - Service: DisplayLinkManager (DisplayLinkService) - DisplayLink Corp. - C:\Program Files\DisplayLink Core Software\DisplayLinkManager. exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc. dll, - 100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm . dll, - 118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Služba Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpda te. exe
O23 - Service: Služba Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpda te. exe
O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe
O23 - Service: Hi-Rez Studios Authenticate and Update Service (HiPatchService) - Hi-Rez Studios - C:\Program Files (x86)\Hi-Rez Studios\HiPatchService.exe
O23 - Service: HP Support Solutions Framework Service (HPSupportSolutionsFrameworkSe rvice) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Hp\Common\HPSupportSolut ionsFrameworkService. exe
O23 - Service: Intel(R) Integrated Clock Controller Service - Intel(R) ICCS (ICCS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Integrated Clock Controller Service\ICCProxy.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwco llectorres. dll, - 1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C: \Windows\system32\IEEtwCollect or. exe (file missing)
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel(R) Capability Licensing Service TCP IP Interface - Intel(R) Corporation - C:\Program Files\Intel\TXE Components\TCS\SocketHeciServe r. exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: LMIGuardianSvc - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogo n. dll, - 102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase. dll, - 300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator . exe, - 2 (RpcLocator) - Unknown owner - C: \Windows\system32\locator. exe (file missing)
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAud ioService64. exe
O23 - Service: RzKLService - Razer Inc. - C:\Program Files (x86)\Razer\Razer Game Booster\RzKLService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv. dll, - 1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater. exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptra p. exe, - 3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C: \Windows\System32\snmptrap. exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv . exe, - 1 (Spooler) - Unknown owner - C: \Windows\System32\spoolsv. exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc. exe, - 101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: SwitchBoard - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\Switch Board. exe
O23 - Service: TeamViewer 10 (TeamViewer) - TeamViewer GmbH - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Se rvice. exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0dete ct. exe, - 101 (UI0Detect) - Unknown owner - C: \Windows\system32\UI0Detect. exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsv c. dll, - 1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds. exe, - 100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc. exe, - 102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengin e. exe, - 104 (wbengine) - Unknown owner - C: \Windows\system32\wbengine. exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wm iapsrv. exe, - 110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C: \Windows\system32\wbem\WmiApSr v. exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 10335 bytes

Odpovědi:

Avatar uživatele
Bronzový

Bod obnovení? Anebo změň layout klávesnice:

http://windows.microsoft.com/…

Uprav současný layout a ulož jej pod jiným názvem. Konkrétně se jedná o problém s nastavením dead key - tedy mrtvé klávesy. Mrtvá klávesa má aplikovat znak až na další stisklou klávesu - obdobně jako Compose Key. Popř. stáhni z webu nějaký český layout - DLL. (A nainstaluj pomocí hoře zmíněného programu.)


Avatar uživatele
Zlatý

Jej, tak tohle nevypadá moc dobře, čarování s obnovením systému, podle mého názoru, nepomůže nebo problépm nevyřeší úplně. Tady bude nutné stáhnout a nainstalovat program Mlaware Bytes Anti-Malware - stáhnete z http://www.malwarebytes.org/…

Nezapomeňte na konci instalace zkontrolovat, zdali máte zaškrtnuté možnosti Update Malwarebytes' Anti-Malware a Launch Malwarebytes' Anti-Malware.
Po dokončení instalace se program zaktualizuje a spustí. Bude stačit provést rychlý sken. Na konci, až bude sken hotový, tak se objeví hláška, odklikněte ji OK a pak klikněte na Show results a tam pak klikněte na Safe logfile a tento uložený logfile mi prosím pošlete na email bedy zavináč outlook tečka com.

Pak uvidíme, co dál, ale předpokládám, že MBAM tento problém vyřeší a počítač vyčistí.

 

Diskuze k otázce

 

U otázky nebylo diskutováno.

 

Zajímavé otázky v kategorii Počítače a internet

Přihlásit se

Položte otázku, odpovězte, zapojte se, …

začněte zde

Reklama

Kvalitní odpovědi v: Počítače a internet

Zlatý Bedy 1527
Zlatý Michal Kole 1198
Zlatý mosoj 1063
Zlatý Hlada 972
Zlatý ge0rge 953
Zlatý gecco 905
Zlatý led 884
Zlatý www 829
Zlatý badisko 818
Stříbrný cochee 684

Zobrazit celkový žebříček

Facebook

 

Váš požadavek se vyřizuje, počkejte prosím.