Avatar uživatele
Pavel CZ

Narozeni autisty

Je nějaká možnost v těhotenstvi poznat, ze se vam narodi autista?

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 5151 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Janulka

Ahoj, vlastní zkušenost nemám, ale moje velmi dobrá kamarádka má synka autistu a s určitostí mohu tvrdit, že se to během těhotenství nepozná. Naopak – malý byl asi do 10 měsíců velmi čilý, brzo seděl, chodil, takže ona byla velmi hrdou matkou. Zlom nastal kolem prvního roku chlapečka – a to nejen ve srovnání s vrtevníky, ale především v porozumění, nereagoval na své jméno, netušil, co znamená slovo „máma“, neměl oční kontakt, na který je kladen velký důraz. Nemluvil. Mluvit začal až teď kolem 3. narozenin…Teď má dg.vysocefunkční autista.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
Lencis

Autismus je záhadná duševní choroba. Objevuje se nečekaně, po víceméně normálním dětství probíhajícím bez vývojových abnormalit, které jinak bývají poměrně jasnými ukazateli těžké mentální retardace nebo mozkové obrny. Děti ve věku osmnácti měsíců až dvou let nenaplňují vývojové mezníky, zhoršuje se komunikace mezi rodiči a dětmi. Děti s autismem často neumějí navázat oční kontakt s rodiči a jejich řečový projev je omezený. Bývají náchylné k výbuchům vzteku nebo se uchylují k mechanicky se opakujícímu chování, například kývání, nebo stále dokola vypínají světla v místnosti a podobně. Projevy autismu bývají různé. Hlavními rysy jsou nedostatečná smyslová integrace, nedostatečně rozvinuté emocionální reakce (nezájem se rychle mění ve vzrušení) a omezená schopnost komunikace. Autistické děti jsou málokdy schopné vést samostatný život bez intenzivní nápravné výchovy, oddané péče rodičů a někdy ústavní péče a podávání léků.

Nové studie nyní ukazují, že děti s autismem v různé míře trpí poruchami imunitního systému a metabolických procesů. Z krevního profilu vyplývá, že většina těchto dětí má vysoký stav aktivace a dysregulace imunitního systému. Vyskytují se různé potravinové alergie, zvláště na gluten a mléko, což odpovídá výrokům rodičů autistických dětí, že symptomy nemoci mizí ruku v ruce se specifickými dietami.

U některých dětí se symptomy vyvinou po řadě infekcí dýchacích cest léčených antibiotiky (zasaženy bývají především průdušky). Matky uvádějí, že bývají bezmocnými svědky progresivní degradace mozku dětí, která jako by byla způsobená neznámými mikroby, toxinem či nedostatkem vitaminů.

Lékaři zabývající se negativním vlivem chemických látek v prostředí na lidský organismus zjistili, že většina matek dětí s autismem byla v těhotenství vystavena působení barev a laků, pesticidů, žila v prostředí, kde byl nový nábytek a koberce, výjimkou není výskyt toxických látek na pracovišti. Vystavení plodu v těhotenství takovýmto vlivům by tedy mohlo být hlavním spouštěčem.

ýsledky další zajímavé práce ukazovaly, že autismus může mít souvislost s nenormálním chováním imunitního systému jedince. Krev autistů vykazovala po kontaktu s bakteriemi menší imunitní odpověď (obsahuje nižší koncentraci příslušných protilátek). Nenormální u nich byla také odpověď na proteiny rostlinného původu, což zase ukazuje na možnou souvislost s alergiemi. Reakce na vakcínu příušnic, zarděnek a spalniček byly naproti tomu v obou skupinách stejné. To naznačilo, že je možný ještě jeden pohled na věc – že by mohlo jít o nějakou infekci, která zanechá stopu v imunitním systému. Takto poznamenaný systém by pak byl vlastní příčinou poruchy.

O autismu se ví tak strašně málo, že neexistuje metoda která by mohla v těhotenství tuto poruchu rozpoznat.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Dandi

Autismus (z řec. αυτός autos, sám) je vývojové duševní postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stereotypními repetitivními vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi objevující se před třetím rokem věku.

Příčina autismu je neznámá, hypotézy se pohybují od dědičných vloh ke vlivům prostředí, které však nebyly prokázány. Někteří odborníci se domnívají, že jde o skupinu rozdílných chorob, které se pouze projevují podobně.

Pomocí časné intenzivní terapie lze u některých autistických dětí zlepšit jejich sociální schopnosti do té míry, že se mohou plně účastnit běžné školní docházky, nicméně specifická léčba zatím není známa.

Pročtěte si to celé, ale vypadá to, že se to boužel nepozná :(

Zdroj: http://cs.wiki­pedia.org/wiki/Au­tismus

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Nuk nuk

Autismus se bohužel v prenatálním vývoji, tedy během těhotenství, rozeznat nedá. Nejde totiž o genetickou vadu, jako třeba u Downova syndromu apod. , ale o psychickou poruchu, u které se navíc vědci ještě tak úplně neshodli, co jí způsobuje.

Autismus se dá identifikovat většinou až kolem 3. roku života.Poznáte ji podle toho, že dítko jinak komunikuje s okolím, než ostatní. Autisté nevyhledávají fyzický kontakt, nebo jej vyhledávají jen od blízkých osob. Nekomunikují s ostatními dětmi – což je ve 3 letech nápadné, protože v tomto věku si děti většinou už začínají hrát společně. U vážnějších případů může docházet k agresi nebo naopak k apatii, pokud jim někdo naruší jejich „vnitřni svět“, ve kterém žijí. Autisté také velmi často později mluví, protže řeč nepovažují za nutnou. Vážnější případy mohou trpět tkzv. automatismy tj. kývání těla v sedě, opakování stejných frází apod.

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Slecna 007

Nepozná. Syn trpí těžkou formou a poznat nejde nic. Jak taky.

před 2567 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek