Avatar uživatele
anonym123459

Jaký je plat vojáka?

Zdravím do budoucna uvažuji o nástupu na vojenskou školu a pak dále pokračovat v tomhle oboru a chtěl bych se zeptat jaký je tedy průměrný plat vojáka. Kde si jsem četl že je to podle hodností což určitě je. A tak se tedy ptám jaký je průměrný plat vojáka?

Zajímavá 2Pro koho je otázka zajímavá? atlas, orwell před 2179 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Drap

Je to podle hodnosti a podle funkce kterou zastává.
Přečti si zde:
Vojín 9 900 Vojín 9 900
Svobodník 20 290 Svobodník 10 300
Desátník 21 440 Desátník 10 700
Četař 22 710 Četař 11 100
Rotný 26 490 Rotný 11 500
Rotmistr 28 370 Rotmistr 11 900
Nadrotmistr 30 270 Nadrotmistr 12 300
Praporčík 32 370
Nadpraporčík 34 660
Štábní praporčík 45 190
Poručík 30 470
Nadporučík 34 670
Kapitán 39 930
Major 45 180
Podplukovník 50 430
Plukovník 60 940
Brigádní generál 71 450
Generálmajor 81 950
Generálporučík 92 460
Armádní generál 102 980
Plat vojáka AČR navyšují různé příplatky

Nejvyšší člen hierarchie by krásně vyžil díky služebnímu tarifu, ale hrubý měsíční základ svobodníka, desátníka nebo četaře vypadá trošku chudě. Platy vojáků naštěstí zdvihá pěkná řádka bonusů, které vlastně nemají omezení. Ostatně shrňme zákon č. 221/1999 Sb. o vojácích z povolání a navazující vládní nařízení.

Služební příspěvek na bydlení znamená, že plat vojáka obtěžká dalších 3 000 Kč. Za každého člena rodiny přidáme ještě 300 Kč, maximálně však 1 200 Kč. Obránci Prahy mohou dostat více: 3 090 až 4 326 Kč! „Za rodinu vojáka se pro účely tohoto zákona považují, žijí-li s vojákem ve společné domácnosti jeho manželka (manžel) nebo družka (druh) a nezaopatřené děti, a to vlastní děti, osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče nebo výchovy.“ S družkou nebo druhem musíte sdílet trvalé bydliště a žít společně aspoň 3 měsíce.

Plat velícího vojáka, kterému ministr svěřil ekonomickou zodpovědnost, může narůst 15 % jeho služebního tarifu. Většina členů AČR (s výjimkou čekatele, štábního praporčíka, plukovníka a sboru generálů) může dostávat výkonnostní příplatek, podle hodnosti a hodnocení, aktualizovaného vždy 1. dubna. Například „výtečný“ svobodník až nadpraporčík dostane navíc 2 % služebního tarifu.

Platy vojáků sloužících na zahraničních misích zahrnují další benefit – minimálně 500 Kč denně. Ministr může kvůli „riziku ohrožení života nebo zdraví“ zvýšit denní bonus na 6 250 Kč. Přilepšení dostáváte, i když jste na zahraniční misi léčení, nejdéle však 1 měsíc „ode dne zjištění nemoci nebo úrazu“.

Delší pohotovost znamená samozřejmě také speciálně odměnu. Kdo mimo svoji služební dobu, aspoň 10 dnů během kalendářního měsíce musí setrvávat na určeném místě a zůstávat připraven, dostanete navíc 1 500 Kč. Pokud doba pohotovosti trvá aspoň 20 dní, plat vojáka navýší 3 000 Kč. Spíše symbolicky obohacuje platy vojáků směnný a nepřetržitý provoz: 400 Kč (dvousměnný), 800 Kč (třísměnný), 1 000 Kč (nepřetržitý), 1 200 Kč měsíčně (nepřetržitý s výkonem služby přes 15 hodin).

Plat vojáka je někdy doplněný příspěvekem na rekreaci. V případě „nezaviněné tíživé sociální situace“ lze žádat „nenávratnou peněžní výpomoc“ – až dvacetinásobek minimální mzdy! Odborníkům (lékařům, farmaceutům a dalším zdravotnickým pracovníkům, IT specialistům, letcům, právníkům, ostraze prezidenta republiky, nejvyšším velitelům) přísluší stabilizační příplatek 9 000 Kč až 21 000 Kč měsíčně. Plat vojáka teoreticky nemá horní omezení, protože § 68g zákona prostě jenom konstatuje: „Za splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu lze vojákovi poskytnout odměnu.“ Větší prostor vyžaduje takzvaný zvláštní příplatek, kterému věnujeme závěrečnou kapitolku.

Zvláštní příplatek kvůli neuropsychické zátěži a riziku

I. skupina – plat vojáka navyšuje 2 000 Kč až 8 000 Kč/měsíc

a) Činnost výkonného vojenského letce,
b) činnost příslušníka Vojenského zpravodajství při plnění úkolů Vojenského zpravodajství podle zákona o Vojenském zpravodajství,
c) prémiové platy vojáků samozřejmě zasluhuje činnost příslušníka speciálních sil při plnění úkolů speciálních sil v souladu s usnesením vlády o použití speciálních sil a vedení speciálních operací,
d) činnost vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany.
II. kategorie – plat vojáka roste o 2 000 Kč až 6 000 Kč/měsíc

a) Řízení letového provozu,
b) platy vojáků jsou atraktivnější taky díky slaňování z vrtulníku a padákovým seskokům z letadla,
c) zneškodňování a ničení nalezených nebo nevybuchlých výbušnin a munice, řízení a provádění trhacích prací, řízení a provádění pyrotechnického průzkumu, minování, průzkum zaminovaného terénu a odminovávání, prohledávání a čištění objektů a prostorů s obsahem nevybuchlé munice, zneškodňování a likvidace nástražných výbušných systémů a likvidace muničních elementů na místech výbuchů,
d) činnosti vojenského policisty, s výjimkou činnosti vojenského policisty zabezpečujícího ochranu ministra obrany,
e) činnosti při shromažďování a zpracovávání zpravodajských informací, které jsou předmětem utajení a které se týkají zabezpečení obranyschopnosti státu a zajišťování bezpečnosti jednotek Armády České republiky.
III. skupina – plat vojáka navyšuje 1 000 Kč až 4 000 Kč/měsíc

a) Poskytování zdravotní péče na operačních sálech, anesteziologicko- resuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu, jednotkách intenzivní péče a na onkologických odděleních a poskytování zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby,
b) odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči,
c) nezbytná příprava letadla k letu nebo kontrola přípravy letadla k letu prováděná v blízkosti rotujících částí letadla nebo v prostorech vstupních kanálů nebo výstupních plynů nebo vrtulového proudu,
d) činnosti související s provozem radiolokační techniky k zabezpečení přehledu o vzdušné situaci a identifikaci cílů a údržba a technická kontrola radiolokační techniky,
e) ošetřování, revidování a kontrola anténních systémů radiolokačních, radionavigačních nebo radiokomunikačních zařízení ve výškách,
f) identifikování vzdušných cílů, řízení činnosti při tvorbě rozpoznaného obrazu o vzdušné situaci, koordinace činnosti se vzdušnými prostředky včasné výstrahy a velení prostředkům protivzdušné obrany státu s přímou odpovědností za splnění bojového úkolu při vojenském i nevojenském vzdušném ohrožení státu,
g) potápění se s použitím potápěčského dýchacího přístroje s dodávkou stlačeného vzduchu nebo směsí plynů, kyslíkového přístroje nebo přístroje s regenerací vzduchu,
h) lepší platy vojáků garantuje také vedení speciální tělesné přípravy,
i) odborná záchranářská činnost prováděná vojenskými záchranáři nebo vojenskými hasiči,
j) provádění radiačního, chemického a bakteriologického průzkumu prostorů kontaminovaných ostrými látkami, dekontaminace osob, techniky a prostorů zasažených těmito látkami,
k) činnosti s vysoce výbušnými látkami při realizaci radiosondážního průzkumu atmosféry.
IV. kategorie – plat vojáka stoupá o 600 Kč až 2 000 Kč/měsíc

a) Práce trvale vykonávané v podzemí,
b) trošku vyšší platy vojáků zasluhuje rovněž skladování, ošetřování a revize munice v muniční základně,
c) fotogrammetrické vyhodnocování a překreslování map,
d) práce vojenského obsluhujícího personálu podle právního předpisu upravujícího kategorie vojenského leteckého personálu,
e) soustavné střežení objektů zvláštní důležitosti v působnosti Hradní stráže.
Podle čeho jsme popsali platy vojáků AČR?

Nařízení vlády o služebních tarifech č. 59/2015 Sb. – obsahuje základní platy vojáků
Zákon o vojácích z povolání č. 221/1999 Sb. – obsahuje četné příplatky
Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby č. 58/2015 Sb. – zvyšuje platy vojáků sloužících v Praze
Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností č. 68/2015 Sb. – vyjmenovává lépe honorované specialisty
Pro srovnání, plat prezidenta České republiky včetně náhrad činí bezmála půl miliónu Kč hrubého měsíčně.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
zjentek

Na to se pěkně vyprdni a místo toho přednostně studuj zodpovědnost člena armády, hlavně k ochraně vlasti a občana, tedy nabifluj si všeobecné podmínky, celkovej přístup a nejsnažší cestu vedoucí k mému bezpečí!

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Vzdělání a práce