Avatar uživatele
králjelimán

jaké jsou druhy paliv

Zajímavá 0 před 2508 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
anonym

Tekuté (benzín či nafta, kterou se dříve hodně topilo), pevné (uhlí, dřevo, odpad), plynné (svítiplyn, zemní plyn, propan butan a nyní ještě břidlicový plyn).

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Hnědé a černé uhlí, koks, brikety, antracit, dřevo tvrdé, měkké, .... Mám pokračovat ?!

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
anonym

Ty si z nás děláš šoufky, viď?
Takže než to příště zkusíš, tak se obtěžuj "hledat" na internetu:

Palivo je všeobecné označení pro chemický prvek, chemickou látku nebo jejich směs, mající schopnost za vhodných podmínek začít a udržet chemickou reakci spalování. Při spalovaní se uvolňuje chemická energie obsažená v palivu a přeměňuje se hlavně na tepelnou energii, kterou je možné dál využít. Specifická skupina paliv jsou pohonné hmoty.

K palivům jsou zařazovány i výbušniny. Zvláštní kategorii paliva tvoří jaderné palivo, které energii neuvolňuje chemicky.


Obsah [skrýt]
1 Požadavky
1.1 Fyzikální vlastnosti
1.2 Podmínky pro praktické použití
2 Skupenství paliv
3 Uhlovodíková paliva
3.1 Vlastnosti uhlovodíkových paliv
4 Mendělejevův vztah
5 Související články

Požadavky[editovat | editovat zdroj]
Černé uhlívytvořit se vzduchem takovou zápalnou směs, která zanechá po shoření co nejméně mechanicky nebo chemicky škodlivých látek.
maximální obsah aktivních látek, které uvolňují teplo
minimální obsah pasívních látek nebo látek, které spalovaní stěžují
Fyzikální vlastnosti[editovat | editovat zdroj]dobrá výhřevnost
dobrá zápalnost
dostatečná rychlost spalovaní
vyhovující rozpětí směšovacího poměru
dobrá odpařivost
vhodná teplota bodu zápalu resp. samovznícení
výhodné chemické složení a jiné
Podmínky pro praktické použití[editovat | editovat zdroj]dostupnost
nízká cena
bezpečná doprava
dobrá skladovatelnost
Skupenství paliv[editovat | editovat zdroj]plynná paliva: například vodík, zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, LPG
kapalná paliva: například benzín, motorová nafta, petrolej, benzen, alkoholy
pevná paliva: například uhlí, koks, brikety, dřevo
Uhlovodíková paliva[editovat | editovat zdroj]
RafinérieVýrazně největší podíl z paliv využívaných v současnosti pokrývají uhlovodíková paliva. Vyrábějí se z ropy, zemního plynu, případně olejnatých břidlic. Protože tyto zdroje vznikly v minulosti z fosílií živých organismů, nazývají se též fosilní paliva. Celosvětové zásoby zdrojů fosilních paliv jsou omezeny, proto je potřebné hledat jiné, alternativní zdroje energie.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
honza19hk

těcjh je tolik že ani nevím kolik. Např olej, benzín, nafta, mazut, dřevo, uhlí, brikety, petrolej, plyn, vodík, kerosin atd.

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Krakis

Pro mě je nejlepší palivo moje přítelkyně... :-)

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
králjelimán

ano

před 2508 dny Odpovědět Nahlásit
Nový příspěvek