Avatar uživatele
Kazatel

Jaké je na světě nejvyšší možné dosažené vzdělání?

Zajímavá 0 před 671 dny Sledovat NahlásitNejlepší odpověď
Avatar uživatele
Kelt

Jsou školy humanitní, přírodovědné, umělecké, lékařské, právnické a mnohé a mnohé další. Například absolventi Přírodovědecké fakulty v Praze nebo Harwardu by měli být na stejné úrovni, pokud dělali stejný obor, předměty a pod. Po úspěšném ukončení získávají tituly jako bakalář, magistr, doktor – to se píše před jménem a dále něco jako kandidát věd dnes . PhD. Pokud vyučují mohou získat titul docent nebo profesor, případně za mimořádný přínos, objev v oboru. Mohou se dostat do Akademie věd. Ale takoví lidé se neustále vzdělávají, jezdí po konferencích a předávají si své zkušenosti. Bohatství se dá ověřit, dokumentovat, ale vzdělání, znalosti jsou jedinečné a dva špičkové odborníky nejde takto srovnat.

0 Nominace Nahlásit

Další odpovědi
Avatar uživatele
JežíšKristus

V různých zemích má vzdělání různé označení. Obvykle se jedná o určitou formu doktorátu.
V ČR je nejvyšší akademický titul PhD. Nejvyšší titul, který není titulem dle zákona o VŠ, je titul doktora věd – DSc.

"Tento vědecký titul je v Česku tedy akademický v tom smyslu, že je udílen akademickou institucí, akademií, zmíněnou AV ČR, nejedná se nicméně o akademický titul ve smyslu vysokoškolského zákona – ten doktorát věd ani jeho zkratku DSc. nezmiňuje.[5] Do poloviny roku 2016 již bylo uděleno 137 těchto titulů.[6] AV ČR k tomuto uvádí, že tento vědecký titul „vyjadřuje zvláště vysokou vědeckou kvalifikaci prokázanou vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. O udělení vědeckého titulu rozhoduje Vědecká rada AV ČR.“ Jako základní (obecný) požadavek je nejprve nutné mít ukončený doktorský studijní program (tedy Ph.D. nebo jeho ekvivalent). Diplom pak vydává Akademie věd ČR v české verzi s anglickým překladem; anglická verze uvádí titul Research Professor jako ekvivalent českého titulu „DSc.“.
Zdroj: https://cs.m.wi­kipedia.org/wi­ki/Doktor_v%C4%9Bd

0 Nominace Nahlásit

Avatar uživatele
Dochy

https://cs.wi­kipedia.org/wi­ki/Ph.D.

Další už jsou akademické hodnosti (doc. prof. …). Pokud se nemýlím, tak ty stupně jsou mezinárodně srovnatelné (mohou mít jiné označení, jiné zkratky apod… naše Ing. na západě moc neznají a zaměňují za engineer – což by znamenalo asi „technik“)

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce
Avatar uživatele
Justin1

Pokud by někoho zajímalo, čemu odpovídá náš titul „Ing.“, tak by to měl být diplom „Master of Science in Engineering“.

https://en.wi­kipedia.org/wi­ki/Master_of_Sci­ence_in_Engine­ering

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Vzdělání a práce