Avatar uživatele
anonym

Jak napsat návrh?

na stavební zákon 183/2006 Sb. §46 jak napsat žádost na obecní úřad

Uzamčená otázka

ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce

Zajímavá 0 před 4524 dny Sledovat NahlásitOdpovědi
Avatar uživatele
standa

Třeba takto:

Návrh na pořízení územního plánu(změny)dle §46 Stavebního zákona

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI :
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce,pro jejíž území se územní plán nebo jeho změna pořizuje s náležitostmi dle §46 Stavebního zákona.

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST apod.) :
Dle §44 Stavebního zákona o pořízení územního plánu(nebo jeho změny)rozhoduje zastupitelstvo obce
a)z vlastního podnětu,
b)na návrh orgánu veřejné správy,
c)na návrh občana obce,
d)na návrh fyzické nebo právnické osoby,která má vlastnická nebo obdobná práva
k pozemku nebo stavbě na území obce.

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE :
Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává s obsahovými
náležitostmi dle §46 Stavebního zákona.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE :
Pořizovatel(odbor územního rozvoje) po převzetí návrhu na pořízení územního plánu nebo jeho změny posoudí úplnost návrhu,jeho soulad s právními předpisy a v případě nedostatků vyzve navrhovatele,aby je v přiměřené lhůtě odstranil.Neodstraní-li navrhovatel nedostatky požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě,pořizovatel návrh odmítne,sdělí tuto skutečnost navrhovateli a předloží o tom informaci zastupitelstvu obce příslušnému k vydání územního plánu.
Splňuje-li návrh všechny stanovené náležitosti,pořizovatel jej posoudí a se svým stanoviskem bezodkladně předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání územního plánu nebo jeho změny.O výsledku jednání zastupitelstva informuje obec bezodkladně navrhovatele a úřad územního plánování(odbor územního rozvoje).

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT :
Magistrát daného města, odbor územního rozvoje

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT :
podle rozvrhu pracovní doby konkrétního úřadu

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU :
Odbor územního rozvoje nevyžaduje žádné doklady mimo náležitostí k uvedeným životním situacím.

JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI :
Dle §46 Stavebního zákona.Formulář je k dispozici na odboru územního rozvoje a na internetu.

JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT :
Úhrada nákladů na pořízení územního plánu je stanovena §45 Stavebního zákona.Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele,může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na mapové podklady navrhovatelem

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ :
Lhůty na projednání jednotlivých fází územně plánovací dokumentace jsou stanoveny Stavebním zákonem v části třetí-Územní plánování.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE :
Zákon č.183/2006Sb.,o územním plánování a stavebním řádu(Stavební zákon)a jeho prováděcí vyhlášky.

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ :
Územní plán nelze změnit rozhodnutím podle§96 odst.3 správního řádu(§54,odst.6 Stavebního zákona).

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ :
Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu jsou stanoveny §56 Stavebního zákona.

ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ ÚTVAR :
Odbor územního rozvoje¨

POPIS JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI :
uvést konkrétní datum

POPIS BYL NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN :
uvést konkrétní datum

PŘÍPADNÁ UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY K ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE :

0 Nominace Nahlásit

Diskuze k otázce

U otázky nebylo diskutováno.

Nový příspěvek
Zajímavé otázky v kategorii Právo a zákony