Zasílání zpráv a nastavení Emailu

Uživatelé Odpovědi.cz si mohou mezi sebou posílat zprávy pomocí interní pošty. Zprávu můžete zaslat pouze uživateli s veřejným profilem, nebo pokud je mezi vašimi kontakty.

Zprávu zašlete kliknutím na ikonu "zaslat zprávu" na profilu uživatele. Funkce zaslat zprávu je zároveň dostupná u kontaktů na vašem profilu.

Menu uživatele: odeslání zprávy

Vaše doručené zprávy zobrazíte kliknutím na ikonu obálky v profilu nebo v pravém horním rohu v sekci přihlášení. Ikona zároveň indikuje zda máte nepřečtené zprávy a zobrazuje jejich počet.

Menu přihlášeného uživatele: nová zpráva

Nastavení zasíláni emailu

Ve vašem profilu máte možnost nastavit zasílání informací na váš email.

Pokud chcete např. dostávat informace o nových otázkách z následovaných kategorií nebo zasílat zprávy z vaší interní pošty na serveru.

Nastavení zasílání najdete na vašem Profilu -> Nastavení -> záložka E-MAIL